Последње освежавање базе података: 17.01.2018 - 6:12


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: АХА МУРА ПРВИ МАЈ
Место: Пирот
Датум објаве огласа: 21.04.2017
Датум продаје: 31.05.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 631.000.000,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је стечајни дужник,,АХА МУРА ПРВИ МАЈ ПИРОТ,, ДОО у стечају, као правно лице. Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда обавиће се 31.05.2017.године, у 12 часова и 15 минута, у канцеларији стечајног управника Мирољуба Димитријевића у Нишу, улица Мокрањчева бр.71, локал бр.1. Позивају се понуђачи и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Понуде ће се отворити и без присуства позваних лица.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Мирољуб Димитријевић
Контакт телефон: 064/34-56-578
Контакт е-маил: miroljubd@medianis.net
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014