Последње освежавање базе података: 17.01.2018 - 6:12


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: НИП ПОБЕДА
Место: Крушевац
Датум објаве огласа: 14.04.2017
Датум продаје: 02.06.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 587.615,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Продаја стечајног дужника као правног лица. Најважнију имовину стечајног дужника чине:  3168 акција у Привредном друштву за трговину на велико и мало „ФУТУРА ПЛУС“ ад, Београд, МБ:17572130, ПИБ: 103530617. Номинална вредност једне акције износи 100,00 динара.  покретна имовина према спецификацији у прилогу продајне документације. Јавно надметање одржаће се дана 02.06.2017. године у 11.00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала 301 у присуству комисије за отварање понуда. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09.00 до 10.50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Данијела Ћоћић
Контакт телефон: 064/445 73 94
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014