Последње освежавање базе података: 17.11.2019 11:30


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE
Место: Београд
Датум објаве огласа: 03.10.2019
Датум продаје: 14.11.2019
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 40.439.357,60

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје јесте имовина коју чини: Удео у привредном друштву „Diners Club International Montenegro“ доо Подгорица, Република Црна Гора. Јавно отварање понуда са тендером са побољшањем одржаће се дана 14.11.2019. године, у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) у просторијама стечајног дужника у Београду, ул. Баба Вишњина бр. 26, у присуству Комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Милош Бакић
Контакт телефон: +381 11 344-18-65
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014