Последње освежавање базе података: 18.04.2019 - 09:00


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ
Место: Суботица
Датум објаве огласа: 15.04.2019
Датум продаје: 23.05.2019
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 693.592,20

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продајe je непокретна имовина коју чини следећа целина: Пословни простор -две просторије за који није утврђена делатност, број посебног дела 2. зг.бр.2-Рибарница ( површини 28м²), саграђеној на парцели бр.3103/3, уписана у Л.Н.7182 к.о. Бајмок, Трг Маршала Тита 31. Јавно надметање одржаће се дана 23.05.2019. године у 11:00 часова у просторијама стечајног управника у Суботици, на адреси: Максима Горког 23. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Стана Салатић
Контакт телефон: 024/555-331 , 069/3050879
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014