Последње освежавање базе података: 18.04.2019 - 09:00


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: КОСОВОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ
Место: Београд
Датум објаве огласа: 15.04.2019
Датум продаје: 21.05.2019
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 2.128.463,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : - Удео у непокретној имовини – објекту, адреса: улица Матошева број 6, Београд, који је у листу непокретности бр. 3268 КО Вождовац, уписан као Зграда пословних услуга број 9 (По+Пр+Сп), изграђена на катастарској парцели 1681, земљиште под зградом П=506м2, објекат прeузет из земљишне књиге, обим удела 1041/40730, што фактички чине три канцеларије са ходником у приземљу површине 78,46м2, врста права – својина, облик својине – приватна; - Покретна имовина (канцеларијским инвентаром) према спецификацији у продајној документацији. Јавно надметање одржаће се дана 21.05.2019. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр. 23, 11000 Београд, III спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања,а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Оливера Јовановић
Контакт телефон: 060/66-25-590
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014