Последње освежавање базе података: 18.03.2019 - 3:43


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: МИН-ИНЖЕЊЕРИНГ
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 22.02.2019
Датум продаје: 17.04.2019
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 27.475.218,68

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : Пословни простор стечајног дужника бруто површине 307 м2 - који се налази на XI спрату, у објекту „Палата Јадран“, у улици Хајдук Вељков венац број 2, Београд, уписан као „Пословни простор за који није утврђена делатност“, број посебног дела 27, на КП 829 у Листу непокретности 668 К.О. Савски венац, В лист–2. ДЕО, својина друштвена, обим удела 1/1. Покретна имовина по спецификацији (канцеларијска опрема и инвентар). Јавно надметање одржаће се дана 17.04.2019. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних упраника, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Драган Маринковић
Контакт телефон: 063/528-456
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014