Последње освежавање базе података: 26.05.2019 07:10


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: Концерн Петар Драпшин
Место: Младеновац
Датум објаве огласа: 17.01.2019
Датум продаје: 01.02.2019
Метод продаје: Непосредна погодба
Вредност: 1.238.498.061,02

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Непосредна погодба одржаће се дана 01.02.2019. године у 11.00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних упрaвника, Теразије 23, трећи спрат, „СИМПО САЛА – 301“, у присуству комисије за спровођење продаје непосредном погодбом. Непосредној погодби обавезни су да присуствују законски заступници или овлашћени представници понуђача. На отварању понуда стечајни управник ће дати могућност понуђачима да побољшају иницијалне понуде писаним побољшањем понуда у два корака. Позивају се чланови одбора поверилаца да присуствују непосредној погодби. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца не присуствују непосредној погодби.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Михајло Коруга
Контакт телефон: 063-818-38-02
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014