Последње освежавање базе података: 22.01.2019 - 3:27


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЈУГЕКСПРЕС
Место: Лесковац
Датум објаве огласа: 12.01.2019
Датум продаје: 14.02.2019
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.116.931,50

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Грађевински објекат постојећи на к.п.бр. 1770/2, уписани у лист непокретности бр. 812 КО Бојник, и то: • Зграда друмског саобраћај (зграда бр. 1) површине 120 м2, са правним статусом објекат изграђен без одобрења за градњу, ПР + СП, држалац „Југекспрес путнички саобраћај“ у стечају, облик својине: друштвена, обим удела 1/1 • Зграда друмског саобраћај (зграда бр. 2) површине 133 м2, са правним статусом објекат изграђен без одобрења за градњу, ПР + СП, држалац „Југекспрес путнички саобраћај“ у стечају, облик својине: друштвена, обим удела 1/1 Јавно надметање одржаће се дана 14.02.2019. године у 11:00 часова на следећој адреси: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, Теразије 23, 11000 Београд (III спрат). Регистрација учесника почиње у 09:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Роберт Митровић
Контакт телефон: 016/214-088 или 065/546-0898
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014