Последње освежавање базе података: 22.01.2019 - 3:27


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: HOME-AMBIJENTA
Место: Оџаци
Датум објаве огласа: 03.01.2019
Датум продаје: 08.02.2019
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 20.685.099,10

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ : Пословни-простор/зграда са магацином за продају и скалдиштење / -некретнине уписане у лист непокретности бр. 3794 К.О.Оџаци на парцели 2057/подПАРЦ БР.бр.1,2,3,./повр.14.ари и 10-м2-градско грађевинско земљиште/корисне површине-/под бр.1 школска 13-земљиште под зградом-објектом03ара и 03м2-под.бр.2школска 13 земљиште под зградом-објектом 48ари-под бр.3-земљиште под зградом-објектом 59ари и земљиште уз зграду-објекат 5ари и оом2-као и воћњак 2класе 5 ари и оом2-којег натерену нема/ 1/Спратност П+0,П+2/са поткровљем/-год градње 1998-201/корисне површине 2.274,68m2/. -Власништво стечајног дужника 1/1. Јавно надметање одржаће се дана 08.02.2019 године у 13,15 часова на следећој адреси: Регистрација учесника почиње часова 10 ЧАСОВА,а завршава се u 13 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОРАД ВЕЉОВИЋ
Контакт телефон: 065/477-1292
Контакт е-маил: milorad.lexfenix@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014