Последње освежавање базе података: 22.01.2019 - 3:27


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ КОЗЈАК" АД
Место: НОВИ КОЗЈАК
Датум објаве огласа: 29.12.2018
Датум продаје: 04.02.2019
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 1.840.000,00

Текст огласа

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: Комбајн Class тип 935 Mega Dominator, бр. мотора 901501480412, бр. комбајна 93502368 Година производње 2001, који се налази у Банатским Карловцима на локацији пољопривредног предузећа „Пешчара“. Јавно отварање понуда одржаће се дана 04.02.2019. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник: Игор Дракул
Контакт телефон: 063/243-238
Контакт е-маил: drakuligor@beotel.net
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014