Последње освежавање базе података: 22.01.2019 - 3:27


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЈАВОР
Место: Ивањица
Датум објаве огласа: 06.01.2019
Датум продаје: 07.02.2019
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 07.02.2019. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, „Симпо сала“ у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Алексије Калуђеровић
Контакт телефон: 063/704-65-85
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014