Последње освежавање базе података: 26.05.2019 07:13


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЖИТКО АД
Место: Бачка Топола
Датум објаве огласа: 06.12.2018
Датум продаје: 10.01.2019
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 10.01.2019.. год. у 13.00 часова у Регионалној привредној комори Севернобачког управног округа у Суботици,Сенћански пут бр.15/II спрат/велика сала бр.13 у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Павле Грос
Контакт телефон: +381-63-528-361
Контакт е-маил: gros.pavle@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014