Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: СЗ „ПОБЕДА“ у стечају
Место: Београд
Датум објаве огласа: 29.11.2018
Датум продаје: 11.01.2019
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 11.193.000,00

Текст огласа

Предмет продаје - имовина:

Продаја стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања. Најважнију имовину стечајног дужника чини: 1. Градско грађевинско земљиште у Великој Моштаници површине 2,5 хектара са правом коришћења, у поступку конверзије код РГЗ Служба за катастар непокретности Чукарица 2. Објекат „Барака“ у Београду, ул. Краља Милутина 46-48 са правом коришћења 3. Објекат „Смећаре“ у улици Ватрослава Лисинског бр. 5 у Београду са правом коришћења. Датум одржавања јавног надметања је 11.01.2019. године са почетком у 12 часова, у просторијама стечајног управника, Београд, Краља Милутина 46-48. Регистрација учесника у јавном надметању почиње истог дана у 09:50 часова и траје до 10:50 часова.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Милева Кнежевић
Контакт телефон: 011/36-222-97 и 064/310-33-35
Контакт е-маил: szpobeda@mts.rs
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014