Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: VERANO-MOTORS
Место: Београд
Датум објаве огласа: 28.11.2018
Датум продаје: 28.12.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 807.500.948,88

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је: стечајни дужник ВЕРАНО МОТОРС "Д.О.О. у стечају из Београда улица Војводе Степе бр.352, матични број 17145762, ПИБ 100000944, као правно лице. Имовину стечајног дужника као правног лица чини сва непокретна и покретна имовина, права и потраживања стечајне масе чији је детаљан опис и техничке карактеристике дат у Извештају о процени вредности, као и постојећа и будућа права, потраживања која произилазе из закључених правних послова стечајног дужника. Јавно надметање одржаће се дана 28.12.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Београд, Рузвелтова број 35, четврти спрат Тржног центра „Зира“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Новак Стајић
Контакт телефон: 065 800 6868
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014