Последње освежавање базе података: 18.04.2019 - 09:00


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: Стокоимпекс
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 09.11.2018
Датум продаје: 17.12.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 9.238.123,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје (имовинска целина): Имовинска целина III: „Пословни простор у Нишу“, коју представља: • ПОСЛОВНИ ПРОСТОР који обухвата посебне делове објекта, и то:  локал број 106 укупне површине 62м² са обимом удела 1/1,  локал број 108 укупне површине 71м² са обимом удела 1/1,  удео у локалу број 110 - обим удела 39/71, у улици Булевар Немањића број 25, ТПЦ „Зона III“ у Нишу, укњижени у Листу непокретности број 2439 за КП 984/1 у КО Ниш - Ћеле Кула. • ГАРАЖА у Нишу, који представља посебан део објекта - гаража редни број 28, у улици Булевар Немaњића број 25, ТПЦ „Зона III“ у Нишу, укупне површине 25 м², укњижена у Листу непокретности број 2439 за КП 984/1 у КО Ниш - Ћеле Кула, у приватној својини, власништво стечајног дужника са уделом 1/1, а која се налази у подруму ТПЦ „Зона III“ у Нишу. Јавно надметање одржаће се дана 17.12.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат „Симпо сала“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Миљан Станисавић
Контакт телефон: 063/891-1981
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014