Последње освежавање базе података: 18.04.2019 - 09:00


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ИРИС
Место: Пријепоље
Датум објаве огласа: 09.11.2018
Датум продаје: 12.12.2018
Метод продаје: Непосредна погодба
Вредност: 301.985.814,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најзначајнију имовину стечајног дужника чине производно – пословни комплекс (објекти, залихе и опрема) на локацији у улици Валтерова број 106 и продајно – магацински и стамбени простор на локацији у улици Санџачких бригада број 3, обе локације у Пријепољу, детаљно описано у продајној документацији. Позивају се сви учесници који су испунили услове за учествовање у продаји да приступе отварању понуда ради одређивања коначне цене, која ће се одржати дана 12.12.2018. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, канцеларије број 315 у присуству Комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Милорад Симовић
Контакт телефон: 063/542-225
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014