Последње освежавање базе података: 21.09.2018 - 10:33


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: НЕВЕНА
Место: Лесковац
Датум објаве огласа: 14.09.2018
Датум продаје: 15.10.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 28.493.085,56

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Грађевински објекти у улици Булевар Маршала Толбухина 46 (стари назив Гоце Делчева), Нови Београд, који се налазе у саставу објекта број 1- зграда пословних услуга на кат.парц. бр.334/3, уписани у лист непокретности број 2810 КО Нови Београд, број посебног дела 4, број улаза 46, и то: Пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност - МАГАЦИН, ниско приземље, корисне нето површине 437 м2 (у листу непокретности је уписана површина 541 м²), спратности П, врста права: право својине, облик својине: мешовита, обим удела 1/1. Пословни простор - за који није утврђена делатност -ЛОКАЛ , високо приземље, корисне нето површине 137 м2 (у листу непокретности је уписана површина 158 м²), спратности П, врста права: својина, облик својине: мешовита, обим удела 1/1. ОПРЕМА: Према спецификацији у прилогу продајне документације. Јавно надметање одржаће се дана 15.10.2018. године у 11:00 часова, на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала бр. 301. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник стечајног управника Соња Веселиновић
Контакт телефон: 063/417-360
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014