Последње освежавање базе података: 23.02.2019 - 2:04


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЈИП РТВ БАЧКА ПАЛАНКА
Место: Бачка Паланка
Датум објаве огласа: 29.08.2018
Датум продаје: 15.10.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 4.246.120,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

П р е д м е т п р о д а ј е : СТЕЧАЈНИ ДУЖНИКА КАО ПРАВНО ЛИЦЕ Процењена вредност правног лица: 4.246.120,00 динара (Комплетан списак имовине стечајног дужника, детаљно је приказан у продајној документацији).Продаја стечајног дужника као правног лица се врши методом јавног прикупљања писмених понуда, тако што сва заинтересована лица достављају понуде у писменом облику у затвореној коверти са напоменом: "ПИСМЕНА ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ" и " ПОНУДА СЕ ОДНОСИ НА ПРОДАЈУ ПРАВНОГ ЛИЦА ЈИП РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА БАП– у стечају", на адресу: Агенција Ассист, Народног фронта 73, 21000 Нови Сад, закључно са 05.10.2018. године , до 14.45 часова. Продаја стечајног дужника ће се одржати дана 05.10.2018. године,у 15.00 часова, на адреси: Агенција Ассист, Народног фронта 73, Нови Сад.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Иван Петровић, стечајни управник
Контакт телефон: 063/538-076
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014