Последње освежавање базе података: 13.12.2019 02:15


Супервизори Агенције

Списак стечајних управника над чијим радом стручни надзор врши супервизор Агенције, име и презиме супервизора и е-мејл супервизора.


Стечајни управникМестоЛиценцаПривредни судСупервизорЕ-пошта
АЛЕКСА НАЂБЕОГРАД155-1540ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
АЛЕКСАНДАР ЛАКИЋБЕОГРАД155-1285ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
АЛЕКСАНДРА МИШКОВНОВИ САД155-1449ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
АЛЕКСИЈЕ КАЛУЂЕРОВИЋЧАЧАК155-1509ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
АНДРЕЈА БОЖИЋБЕОГРАД155-1441ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
АНДРИЈАНА ЖИВАНОВИЋБЕОГРАД155-1518ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
АНЂЕЛКО БАБИЋЗРЕЊАНИН155-1610ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
АТИЛА ХАРМАТСУБОТИЦА155-1496ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
АЦА МИТИЋЖАГУБИЦА155-1586ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
АЦО МИЛОШЕВИЋПРИЛИКЕ155-1488ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАККОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
БОГДАН ГАШОВИЋНОВИ САД155-1621ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
БОГДАН ЗАГОРАЦСУБОТИЦА155-1408ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БОГДАН ЈОВАНОВИЋСУБОТИЦА155-1346ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
БОГДАН РАЈАКНОВИ САД155-1584ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
БОГДАНА РАДЛОВИЋШАБАЦ155-1498ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БОГОЉУБ БАЈИЋНОВИ САД155-1282ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋБЕОГРАД155-1630ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
БОЖО ЈОКИЋБЕОГРАД155-1600ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
БОЈАН МИЛЕТИЋПАНЧЕВО155-1519ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
БОЈАН МИТИЋНИШ155-1288ПРИВРЕДНИ СУД НИШМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
БОЈАН РИСТИЋПИРОТ155-1513ПРИВРЕДНИ СУД НИШОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
БОЈАН ШЉИВАРБЕОГРАД155-1614ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БОРИВОЈ ПОПОВИЋБЕОГРАД155-1543ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БОРИСЛАВ ЗОРАНЕРДЕВИК155-1585ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
БОРО ЂЕНИЋБЕОГРАД155-1353ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БРАНИМИР ЂУРОВИЋБЕОГРАД155-1291ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
БРАНИМИР КАРАНБЕОГРАД155-1376ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
БРАНИСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋВЛАДИЧИН ХАН155-1278ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
БРАНКА ПАВЛИЋНОВИ САД155-1440ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
БРАНКА ЋОПИЋСУБОТИЦА155-1571ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
БРАНКО БАШИЋОЏАЦИ1555-1322ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БРАНКО ВУЧКОВИЋБЕОГРАД155-1465ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
БРАНКО ЈУГОВИЋБЕОГРАД155-1344ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
БРАНКО МАРИЋБЕОГРАД155-1399ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
БРАНКО МИЈАНАЦБЕОГРАД155-1547ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
БРАНКО МИТИЋВРАЊЕ155-1554ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
БРАНКО ПЕРИЋЈАГОДИНА155-1373ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БРАТИСЛАВ РАЈКОВИЋНИШ155-1574ПРИВРЕДНИ СУД НИШКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
БУДИМИР АВРАМОВИЋУЖИЦЕ155-1503ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
БУДИМИР МРДОВИЋБЕОГРАД155-1443ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ВАЊА ПЕТКОВИЋБАВАНИШТЕ155-1334ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋЗРЕЊАНИН155-1447ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ВАСИЛИЈЕ МАРКОВИЋБЕОГРАД155-1522ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ВАСИЛИЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1651ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ВАСИЉ ВАСИЉЕВИЋБЕОГРАД155-1342ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЕЉКО ДУБОВИНАБЕОГРАД155-1570ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ВЕНЦИСЛАВ ЦЕНИЋБОШЊАЦЕ155-1349ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ВЕРИЦА СУБАШИЋСМЕДЕРЕВО155-1451ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЕРОНИКА БАРАЋБЕОГРАД155-1625ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЕСКО ЖУГИЋСИВАЦ155-1327ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ВЕСНА ВУКОВИЋСТАРА ПАЗОВА155-1528ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ВЕСНА ДАЧИЋПОЖАРЕВАЦ155-1533ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЕСНА ЂОШИЋНИШ155-1576ПРИВРЕДНИ СУД НИШТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ВЕСНА МИТРИЋБЕОГРАД155-1549ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ВЕСНА ПЕТРОВИЋНИШ155-1317ПРИВРЕДНИ СУД НИШМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЕСНА СТАНКОВИЋ ВАСОВИЋЧАЧАК155-1453ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ВЕСНА ТОПАЛОВИЋУЖИЦЕ155-1619ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ВЛАДАН АРСИЋЈАГОДИНА155-1299ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЛАДЕТА ДУЊИЋИНЂИЈА155-1598ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЛАДИМИР БЛАГОЈЕВИЋБЕОГРАД155-1635ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ВЛАДИМИР ЖУЖИЋСУБОТИЦА150-1392ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ВЛАДИМИР МАНДИЋСОМБОР155-1620ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ВЛАДИМИР ПАУНОВИЋНОВИ БЕОГРАД155-1413ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋБЕОГРАД155-1454ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ВЛАТКО РАЈКОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1615ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ВОЈИСЛАВ БАЛУГЏИЋБЕОГРАД155-1363ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ГВОЗДЕН ЈОВАНОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1603ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ГОРАН ЛАБАНБЕОГРАД155-1542ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ГОРАН ПАУНОВИЋПИРОТ155-1305ПРИВРЕДНИ СУД НИШТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ГОРАН ЦВЕТКОВИЋНИШ155-1640ПРИВРЕДНИ СУД НИШОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ГОРАНА МИЛЕНОВБЕОГРАД155-1364ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ГОРДАНА ДЕСПОТОВИЋ-РОЖАБЕОГРАД155-1395ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ГОРДАНА ДРАШКОВИЋБЕОГРАД155-1450ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ГОРДАНА ИЛИЋЧАЧАК155-1304ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋНИШ155-1333ПРИВРЕДНИ СУД НИШЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ГОРДАНА ХАЏИЋГОРЊИ МИЛАНОВАЦ155-1429ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ДАНИЈЕЛА ПУХАЛОВИЋСТАРА ПАЗОВА155-1336ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДАНИЈЕЛА ЋОЋИЋКРУШЕВАЦ155-1490ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВОТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДАНКО МИМИЋБЕОГРАД155-1590ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДЕЈАН ЕРАКБЕЧЕЈ155-1606ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДЕЈАН ИВАШКОВИЋБОР155-1338ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАРЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ДЕЈАН ПЕТКОВИЋЛЕСКОВАЦ155-1604ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ДЕЈАН ПЕТРОВИЋБЕЛА ПАЛАНКА155-1466ПРИВРЕДНИ СУД НИШМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДЕЈАН ТОМАШЕВИЋНОВИ САД155-1632ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДЕРВИША ДРАГИЋНОВИ САД155-1645ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ДОБРИВОЈЕ ПЕТРОВИЋБЕОГРАД155-1463ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДРАГАН БОЖИЋЗРЕЊАНИН155-1482ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДРАГАН БОШКОВИЋВАЉЕВО155-1486ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ДРАГАН ВЕСЕЛИНОВИЋСОМБОР155-1462ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДРАГАН ВИГЊЕВИЋСУБОТИЦА155-1307ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДРАГАН ДАВИДОВИЋПАРАЋИН155-1400ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДРАГАН ЈОВИЋНИШ155-1566ПРИВРЕДНИ СУД НИШДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ДРАГАН М. МАРИНКОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1555ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДРАГАН МАРИНКОВИЋПАРАЋИН155-1526ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДРАГАН МАРКОВИЋЛОЗНИЦА155-1298ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ДРАГАН МИЛОШЕВИЋНИШ155-1456ПРИВРЕДНИ СУД НИШКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ДРАГАН МИЉКОВИЋБЕОГРАД155-1309ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДРАГАН МИРКОВИЋЛЕСКОВАЦ155-1284ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДРАГАН ПЕРКОВИЋNOVI BEOGRAD155-1375ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДРАГАН ПЕТКОСКИБЕОГРАД155-1434ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ДРАГАН ПЕШИЋЛЕСКОВАЦ155-1262ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДРАГАН РАЂЕНОВИЋНОВИ САД155-1448ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДРАГАНА ГАЛИЋКИКИНДА155-1271ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДРАГАНА ТОДОРОВИЋБОР155-1529ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАРТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДРАГИ СТЕВАНОВИЋМЛАДЕНОВАЦ155-1370ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДРАГИЦА АРСИЋЗРЕЊАНИН155-1328ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДРАГИЦА ЈОКИЋБЕОГРАД155-1377ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДРАГИЦА МАРКОВИЋЗАВЛАКА155-1398ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋБЕОГРАД155-1646ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋНОВА ВИШЊИЦА155-1391ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋКРУШЕВАЦ155-1476ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВООКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДРАГОЉУБ КНЕЖЕВИЋБАЧКА ПАЛАНКА155-1310ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ДРАГОМИР КОМАЗЕЦПАЛИЋ155-1281ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДРАГОСЛАВ БАКИЋБЕОГРАД155-1577ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДРАГОСЛАВ МИЛОШЕВИЋРАЉА155-1534ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДРАГУТИН СРЕМЧЕВИЋБЕОГРАД155-1483ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ДУШАН ДМИТРОВИЋПРИГРЕВИЦА155-1431ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ДУШАН ДРАГОЈЛОВИЋБЕОГРАД155-1474ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ДУШАН ЂУКИЋБЕОГРАД155-1426ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ДУШАН ЛАЗИЋЗРЕЊАНИН155-1475ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ДУШАН МИЛЕНКОВИЋБЕОГРАД155-1643ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДУШАН ПЕТРОВИЋНОВИ САД155-1287ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ДУШАН СТЕВАНОВИЋМЛАДЕНОВАЦ155-1359ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ДУШАНКА ЋЕТКОВИЋНИШ155-1444ПРИВРЕДНИ СУД НИШМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ДУШИЦА КОВАЧЕВИЋВАЉЕВО155-1500ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ДУШКО ГАЈИЋВАЉЕВО155-1473ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ЂОРЂЕ ВРЦЕЉБЕОГРАД155-1437ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ЂОРЂЕ ГОЛИЈАНБЕОГРАД155-1507ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЂОРЂЕ ЗЕЧЕВИЋБЕОГРАД155-1374ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЂОРЂЕ ЈОКИЋБЕОГРАД155-1420ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЂОРЂЕ ОСТОЈИЋНОВИ САД155-1581ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЕМИЛИЈА КРСТИЋБЕОГРАД155-1626ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЖАКЛИНА ПЕТРОВИЋПИРОТ155-1629ПРИВРЕДНИ СУД НИШОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЖАРКО ВУЈАЧИЋБЕОГРАД155-1502ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ЖАРКО ПОПОВИЋБЕОГРАД155-1457ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЖЕЉКО ГРЛИЦАNOVI SAD155-1594ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЖЕЉКО ИВАНОВИЋБЕОГРАД155-1523ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЖЕЉКО МИЈУШКОВИЋСМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА155-1292ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЖИВАН ЈОВАНОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1508ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЖИВАН ЛУКАЧБЕОГРАД155-1560ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ЖИВКО РАДУКИЋКРУШЕДОЛ155-1350ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЖИВОЈИН ЛАЗАРЕВИЋКУРШУМЛИЈА155-1265ПРИВРЕДНИ СУД НИШКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ЗВОНИМИР МИЛЕТИЋМЛАДЕНОВАЦ155-1311ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ЗВОНКО БУГАРСКИНИШ155-1612ПРИВРЕДНИ СУД НИШМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЗЛАТА РАКИЋСОМБОР155-1520ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЗОРАН БОЖИЋУБ155-1562ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ЗОРАН ЗОРИЋНОВИ САД155-1506ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЗОРАН КАЛИЧАНИНБЕОГРАД155-1616ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЗОРАН МАРТИНОВИЋНИШ155-1558ПРИВРЕДНИ СУД НИШКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋБЕОГРАД155-1356ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋАЛЕКСИНАЦ155-1387ПРИВРЕДНИ СУД НИШДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЗОРАН РИСТИЋЈАГОДИНА155-1627ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЗОРАН СИМИЋБЕОГРАД155-1499ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ЗОРАН СТЕШЕВИЋБЕОГРАД155-1512ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЗОРАН СТОЈАНОВИЋСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1556ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ЗОРАН ЋУЛИБРКНОВИ БЕОГРАД155-1355ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЗОРАН ЧУКАНОВИЋБЕОГРАД155-1637ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋБЕОГРАД155-1597ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ИВАН ПЕТРОВИЋНОВИ САД155-1439ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ИВАН РЕПАКПАНЧЕВО155-1650ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ИВАНА МАТИЋБЕОГРАД155-1647ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ИВИЦА АВГУСТИНОВБАЧКА ПАЛАНКА155-1605ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ИГОР ДРАКУЛНОВИ БЕОГРАД155-1388ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ИГОР СЕКЕРЕШНОВИ САД155-1300ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ИГОР ШОБИЋNOVI SAD155-1256ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ЈАДРАНКА АНДРЕЈЕВИЋГОРЊИ МИЛАНОВАЦ155-1484ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЈАДРАНКА ГУЛАННОВИ САД155-1553ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1504ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ЈАДРАНКО ПРОТИЋНОВИ САД155-1493ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ЈАСМИНА МАРЈАНОВИЋVALJEVO155-1468ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ЈАСМИНА МАШУЛОВИЋНОВИ САД155-1568ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЈАСМИНА МИРКОВИЋ - НЕДЕЉКОВИЋПОЖАРЕВАЦ155-1478ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ЈЕЛЕНА БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИБЕОГРАД155-1599ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЈЕЛЕНА НЕСТОРОВ-БИЗОЊНОВИ САД155-1564ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ЈЕЛЕНА СИМИЋБАЊА КОВИЉАЧА155-1545ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ЈЕЛИЦА ВУКОЛИЋЗРЕЊАНИН155-1415ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЛАЗАР МАРЧИЋПЕТРОВАРАДИН155-1567ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЉИЉАНА БОЖИНОВИЋСУБОТИЦА155-1381ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋШАБАЦ155-1366ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЉУБИША ЂОКИЋУЖИЦЕ155-1527ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ЉУБИША ЈЕЛИЋКУЛА155-1561ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ЉУБИША КОСТИЋБЕОГРАД155-1649ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ЉУБИША МИЛИЋЕВИЋСОКОБАЊА155-1515ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАРЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ЉУБИША ПЕРОВИЋБЕОГРАД155-1277ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ЉУБОМИР ПЕТРОВНОВИ САД155-1365ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ЉУБОМИР СУБОТИЋСИВАЦ155-1458ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
МАКСИМ АНДРИЋБЕОГРАД155-1638ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
МАРИЈА МЕШАНОВИЋШАБАЦ155-1644ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МАРИНА ГЛИГОРИЈЕВИЋБЕОГРАД155-1273ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
МИЈО СТАНАРЧЕВИЋБЕОГРАД155-1319ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИЛА СТАШЕВИЋГОРЊИ МИЛАНОВАЦ155-1295ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИЛАДИН СТАМЕНКОВИЋБЕОГРАД155-1337ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
МИЛАН ЉУБОЈЕВИЋНОВИ САД155-1578ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИЛАН МИШЧЕВИЋСУБОТИЦА155-1432ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
МИЛАН НИЋЕТИНЗРЕЊАНИН155-1341ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИЛАН СТОЈАНОВИЋУЖИЦЕ155-1411ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИЛАН СТРУГАРЕВИЋПРОКУПЉЕ155-1492ПРИВРЕДНИ СУД НИШДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИЛАНА КОЈИЋКОВИН155-1345ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
МИЛЕ ДЕНИЋЛЕБАНЕ155-1357ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
МИЛЕВА КНЕЖЕВИЋБЕОГРАД155-1593ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋВРШАЦ155-1467ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИЛЕНА КОСТИЋНОВИ БЕОГРАД155-1531ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИЛЕНА МАЈСТОРОВИЋЧАЧАК155-1639ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
МИЛИЈАН РАФАИЛОВИЋВАЉЕВО155-1537ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИЛИСАВ МИЋОВИЋПАНЧЕВО155-1329ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
МИЛИЋ НЕШКОВИЋИВАЊИЦА155-1382ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
МИЛИЦА БОГУНОВИЋЗРЕЊАНИН155-1313ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИЛОВАН ВУКОВИЋЦЕРОВАЦ155-1535ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИЛОВАН ЈАНКОВИЋМЛАДЕНОВАЦ155-1464ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
МИЛОРАД СИМОВИЋУЖИЦЕ155-1491ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
МИЛОРАД СРДАНОВИЋНОВИ БЕОГРАД155-1397ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
МИЛОРАД ЋУКБАНАТСКИ КАРЛОВАЦ155-1316ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИЛОШ БАКИЋБЕОГРАД155-1559ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИЛОШ БОРОВЧАНИННОВИ БЕОГРАД155-1331ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИЛОШ МАЉЕВИЋБЕОГРАД155-1617ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
МИЛУТИН ИВАНОВИЋСОМБОР155-1634ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИЛУТИН ОБРАДОВИЋЧАЧАК155-1264ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАКМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
МИЛУТИН ПРОТИЋБЕОГРАД155-1487ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИЛЧА КОСТИЋЗАЈЕЧАР155-1417ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАРЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
МИЉАН СТАНИСАВИЋНИШ155-1653ПРИВРЕДНИ СУД НИШТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИОДРАГ КОВИЉАЦСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1480ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
МИОДРАГ ПЕТРОВИЋБЕОГРАД155-1557ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИОДРАГ ЋОСИЋВАЉЕВО155-1472ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИРА КОВАЧЕВИЋБЕОГРАД155-1514ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИРА ШТАВЉАНИНБЕОГРАД155-1572ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
МИРЈАНА ЈАНЕВСКИСАВИНО СЕЛО155-1479ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
МИРЈАНА КИЋАНОВИЋНОВИ САД155-1565ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
МИРКО АДАМОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1380ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
МИРКО БОРОВЧАНИНБЕОГРАД155-1379ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИРКО ПЕТРОВИЋКРАЉЕВО155-1613ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВОТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИРОЉУБ ДИМИТРИЈЕВИЋНИШ155-1481ПРИВРЕДНИ СУД НИШЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
МИРОЉУБ ЦИЦМИЛНОВИ САД155-1536ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИРОСКА РАДОВИЋБЕОГРАД155-1339ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИРОСЛАВ ГЛИГОРИЋПАНЧЕВО155-1394ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИРОСЛАВ ДОКОСУБОТИЦА155-1396ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
МИРОСЛАВ КОСТИЋНИШ155-1294ПРИВРЕДНИ СУД НИШКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
МИРОСЛАВ ПОПОВИЋЈАГОДИНА155-1367ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИРОСЛАВА МАТОВИЋКРАЉЕВО155-1352ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВОМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
МИРОСЛАВА НОВКОВИЋВРАЊЕ155-1618ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
МИХАИЛО МАРКОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1315ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
МИХАЈЛО ГАЋЕШАБЕОГРАД155-1592ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
МИХАЈЛО КОРУГАБЕОГРАД155-1378ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
МЛАДЕН МАРИЋБЕОГРАД155-1652ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
МЛАДЕН СОРАЈИЋБЕОГРАД155-1524ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
НАДА МЕКИЋБЕОГРАД155-1405ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
НЕБОЈША БАЈИЋНОВИ САД155-1573ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
НЕВЕНКА ЋИРИЋБЕОГРАД155-1461ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
НЕМАЊА ШАЛИПУРОВИЋБЕОГРАД155-1530ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
НЕНАД ЈЕРЕМИЋДЕСПОТОВАЦ155-1539ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
НИКОЛА БАСТАЗЕМУН155-1460ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
НИКОЛА МИЛЕНКОВИЋБЕОГРАД155-1296ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
НИКОЛА ПАВЛОВИЋНОВИ САД155-1354ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
НИКОЛА РАСТОВИЋВЕТЕРНИК155-1642ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
НИКОЛА ШУМАРФУТОГ155-1362ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
НИНОСЛАВ ШИМИЋНОВИ САД155-1410ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
НОВАК СТАЈИЋБЕОГРАД155-1293ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ОДЕТА МИЛЕНОВБЕОГРАД155-1428ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋБЕОГРАД155-1330ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ПАВЕЛ СЕВЕРИЊИБАЧКИ ПЕТРОВАЦ155-1505ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ПАВЛЕ ГРОССУБОТИЦА155-1425ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ПАВЛЕ ПАНТИЋВАЉЕВО155-1489ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
ПЕРО РАДОВИЋBEOGRAD155-1551ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ПЕТАР ВУЛОВИЋКРАЉЕВО155-1442ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВОТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋПАНЧЕВО155-1416ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ПЕТАР ЛИЧИНИЋПОЖАРЕВАЦ155-1332ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ПЕТРАШИН ВАСИЛИЋНОВА ВАРОШ155-1501ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ АЛАВАЊАБЕОГРАД155-1602ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ ЕРИЋСОМБОР155-1306ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ ЈАНКОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1579ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ КОСОВАЦНИШ155-1534ПРИВРЕДНИ СУД НИШКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ ЉУБОВИЋСОМБОР155-1386ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ МАНОЈЛОВИЋУБ155-1471ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ РАФАИЛОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1269ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋНОВИ САД155-1546ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
ПРЕДРАГ ШОФРАНАЦБЕОГРАД155-1624ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
РАДА ДИВАЦБЕОГРАД155-1588ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
РАДЕ РАДУЛОВИЋБЕОГРАД155-1544ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
РАДИНКА ВЈЕШТИЦАНОВИ САД155-1595ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
РАДИША ШУЛИЋБЕОГРАД155-1510ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
РАДМИЛА ВУЧИНИЋФУТОГ155-1601ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
РАДМИЛА ЛУКАЧНОВИ САД155-1607ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
РАДМИЛА МИЛЕТИЋЧУРУГ155-1452ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
РАДОВАН ИВЕТИЋНОВИ САД155-1631ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
РАДОВАН САВИЋЗРЕЊАНИН155-1569ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
РАДОВАН ШИЉЕГОВИЋСУБОТИЦА155-1422ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
РАДОВАНКА СПАСОЈЕВИЋУЖИЦЕ155-1286ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
РАДОЈИЦА ЏАРИЋНОВИ САД155-1455ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
РАДОМИР КУБУРОВИЋУЖИЦЕ155-1412ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
РАДОСАВ ГОЈАКБЕОГРАД155-1302ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
РАДОСЛАВ МИТРОВИЋБОР155-1494ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАРМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
РАДОСЛАВ СОЛДОСУБОТИЦА155-1438ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
РАИЦА МИЛИЋЕВИЋНИШ155-1609ПРИВРЕДНИ СУД НИШКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
РАЈКО ПАНТИЋСМЕДЕРЕВО155-1446ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
РАЈКО ФУШТАРКРАГУЈЕВАЦ155-1361ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
РАЈО ЕРИЋСОМБОР155-1591ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОРКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
РАНКО МИЛЕТИЋБОР155-1421ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАРКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
РАШКО ГОСПИЋБЕОГРАД155-1404ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
РЕЉА ГРОСНОВИ САД155-1321ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
РОБЕРТ МИТРОВИЋЛЕСКОВАЦ155-1301ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
РОЗАЛИЈА ГРУБОРСУБОТИЦА155-1641ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
РУДОЛФ ШАРЊАИСЕНТА155-1371ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
РУЖИЦА МИКЛОШЗРЕЊАНИН155-1369ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
САША ЈАНАЧКОВИЋНИШКА БАЊА155-1622ПРИВРЕДНИ СУД НИШДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
САША ЈОВАНОВИЋПАРАЋИН155-1409ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
САША МИТРОВИЋСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1280ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦАЛАЛОШЕВИЋ ТАТЈАНАtatjana.lalosevic@alsu.gov.rs
САША САВИЋБЕОГРАД155-1347ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
САША СИМИЋЗАЈЕЧАР155-1485ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАРКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
СВЕТЛАНА ПАНДУРОВПАНЧЕВО155-1312ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВОДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
СВЕТЛАНА СИМЕУНОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1279ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
СВЕТЛАНА СУБАШИЋБЕОГРАД155-1636ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
СВЕТОЗАР ОБРЕНОВИЋБЕОГРАД155-1372ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
СЛАВА МИРКОВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1628ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
СЛАВИЦА ДУЊИЋУЖИЦЕ155-1086ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
СЛАВИЦА РАДИСАВЧЕВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1521ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
СЛАВИЦА СПАСИЋБЕОГРАД155-1532ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
СЛАВКО ПРОШИЋБЕОГРАД155-1326ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
СЛОБОДАН ЗОЋЕВИЋЧАЧАК155-1459ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАККУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋУЖИЦЕ155-1511ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕДЕНИЋ СВЕТЛАНАsvetlana.denic@alsu.gov.rs
СЛОБОДАН ОСТОЈИЋСУБОТИЦА155-1575ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
СЛОБОДАН СИМИЋБЕОГРАД155-1608ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
СЛОБОДАН СУДАРОВКИКИНДА155-1563ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
СЛОБОДАН ТОМИЋБЕОГРАД155-1633ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
СЛОБОДАНКА РАФАЈЛОВИЋВАЉЕВО155-1323ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВОКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
СНЕЖАНА ДИМИТРИЈЕВИЋКРАГУЈЕВАЦ155-1389ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
СОЊА ВЕСЕЛИНОВИЋБЕОГРАД155-1384ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
СТАНА САЛАТИЋСУБОТИЦА155-1430ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАМИРКОВИЋ БОЈАНАbojana.mirkovic@alsu.gov.rs
СТАНИСЛАВ ЗДРАВКОВИЋЈАГОДИНА155-1469ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦКУЈУНЏИЋ ДРАГАНАdragana.kujundzic@alsu.gov.rs
СТОЈАН ВУКОТИЋБЕОГРАД155-1427ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДКОРДИЋ ЈЕЛЕНАjelena.kordic@alsu.gov.rs
СТОЈАНКА ФИЛИПИЋЛОЗНИЦА155-1433ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВООКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
СТРАХИЊА МИЛОВАНОВИЋБЕОГРАД155-1351ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
СУЗАНА МАКБЕОГРАД155-1525ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАДОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ТАМАШ ХАРМАТСУБОТИЦА155-1289ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦАОКОЛИШАНОВ СНЕЖАНАsnezana.okolisanov@alsu.gov.rs
ТИХОМИР ПАНИЋКИКИНДА155-1314ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИНТОДИЋ ЈОВИЦАjovica.todic@alsu.gov.rs
ХРАНИСЛАВ ОБРАДОВИЋКРУШЕВАЦ155-1495ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВОМАРКОВИЋ ЗОРИЦАzorica.markovic@alsu.gov.rs
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014