Последње освежавање базе података: 07.12.2019 10:09


Седнице дисциплинског већа – 2015. година

I

I седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 19. фебруара 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 11,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

Размотрено је укупно четири предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У три предмета је одлучивано у поновом поступку по пресуди Управног суда, па су донете одлуке:

 • обустава поступка,
 • због лакше повреде дужности стечајног управника изречена је мера опомена и новчана казна у износу од 30.000,00 динара;
 • због теже повреде дужности стечајног управника узречена је мера јавна опомена и новчана казна у износу од 300.000,00 динара

У једном предмету је усмена расправа одложена.

II

II седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 17. марта 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

С обзиром да је именовано ново дисциплинско веће, на седници су чланови већа упознати са предметима који су у току, ради договора око даљег рада и одлучивања.

III

III седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 30. марта 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

Размотрено је укупно три предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У два предмета је одлучивано у поновом поступку по пресуди Управног суда, па је у оба предмета донета одлука којом су због теже повреде дужности стечајног управника изречене мере одузимање лиценце

У једном предмету је утврђена лакша повреда дужности стечајног управника па је изречена мера опомена

IV

IV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 6. априла 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

Размотрено је укупно три предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У једном предмету је утврђена лакша повреда дужности стечајног управника па је изречена мера опомена.

У два предмета је усмена расправа одложена.

V

V седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 27. априла 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

Размотрено је укупно четири предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У три предмета је одлучивано у поновом поступку по пресуди Управног суда и донете су одлуке:

 • због лакше повреде дужности стечајног управника изречена је мера новчана казна у износу од 100.000,00 динара;
 • због теже повреде дужности стечајног управника изречена је мера одузимање лиценце;
 • обустава поступка због смрти странке.

У једном предмету је усмена расправа одложена.

VI

VI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 11. маја 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

Размотрено је укупно два предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка у којима је одлучивано у поновом поступку по пресуди Управног суда, па су донете одлуке:

 • због лакше повреде дужности стечајног управника изречена је мера опомена и новчана казна у износу од 150.000,00 динара;
 • због теже повреде дужности стечајног управника изречена је мера одузимање лиценце.

VII

VII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 19. маја 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

На седници је на дневном реду било укупно пет предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка. У свим предметима одлучивање је одложено.

VIII

VIII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 8. јуна 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

Размотрено је укупно три предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У сва три предмета је одлучивано у поновом поступку по пресуди Управног суда, па су донете одлуке:

 • због лакше повреде дужности стечајног управника изречена је мера јавна опомена и новчана казна у износу од 100.000,00 динара;
 • због лакше повреде дужности стечајног управника изречена је мера опомена и новчана казна у износу од 100.000,00 динара;
 • oбустава поступка.

IX

IX седница дисциплинског већа АЛСУ у 2015. години одржана је 12. јуна 2015. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници су присуствовали чланови дисциплинског већа у пуном саставу.

Размотрено је укупно три предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У једном предмету је одлучивано у поновом поступку по пресуди Управног суда, па је донета одлука о обустави поступка.

У два предмета је одложена усмена расправа, односно одлучивање.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014