Последње освежавање базе података: 17.10.2019 08:25


Седнице дисциплинског већа – 2014. година

I

I седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 18. фебрауара 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је разматрано шест предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У два предмета је одлучено да се одржи усмена расправа.

Усмене расправе су заказане за 4. март 2014. године са почетком у 12 сати.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 4 разматрана предмета.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 4. март 2014. године са почетком у 12 сати.

II

II седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 27. јуна 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 9,30 часова.

С обзиром да је дошло до измене у саставу чланова дисциплинског већа, то је седница започела коституисањем дисциплинског већа у новом саставу и договором о даљем начину рада.

III

III седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 4. јула 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 13,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

У два предмета је одлучено да се одржи усмена расправа.

Усмене расправе су заказане за 31. јули 2014. године са почетком у 12 сати.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 2 разматрана предмета.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 31. јули 2014. године са почетком у 12 сати.

IV

IV седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 31. јула 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

На седници је одржана једна усмена расправа, а друга је одложена за 7. август 2014. године са почетком у 12 сати.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 7. август 2014. године са почетком у 12 сати.

V

V седница дисциплинског већа АЛСУ у 2013. години одржана је 29. априла 2013. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

С обзиром да су Решењем о разрешењу и именовању дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника разрешени дужности члан дисциплинског већа Милун Тривунац и заменик члана дисциплинског већа Александар Воштић, те да је за члана дисциплинског већа именован Александар Воштић а за заменика члана дисциплинског већа именован Драгомир Матовић, председавајући је присутнима прочитао решење о разрешењу и именовању дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника од 25. априла 2013. године, па је седница започела конституисањем дисциплинског већа у измењеном саставу.

На седници су разматрана питања која захтевају хитност у поступању. Разматрани су предмети у којима је Управни суд донео пресуду којом је уважио тужбе и поништио одлуке дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника и предмет вратио туженом органу на поновно одлучивање. Поступајући по наведеним одлукама Управног суда дисциплинско веће је у поновном поступку одлучивало и донело одлуке.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 14. мај 2013. године.

VI

VI седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 25. августа 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

У једном предмету је одлучено да се одложи усмена расправа и следећа закаже за 18. септембар 2014. године са почетком у 12 сати.

На седници су разматрана три предмета формирана по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 2 разматрана предмета.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 18. септембар 2014. године са почетком у 12 сати.

VII

VII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 15. oктобра 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

Заказане усмене расправе су одложене за седницу диспиплинског већа која ће се одржати 30. октобра 2014. године, из разлога што је одлуком Скупштине Адвокатске коморе Србије од 13.09.2014. године одређена обустава рада адвоката у Републици Србији почев од 17.09.2014. године непрекидно до испуњења захтева адвоката Србије.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 1 разматраном предмету.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 22. октобар 2014. године са почетком у 12 сати.

VIII

VIII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 22. oктобра 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 4 разматрана предмета.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 30. октобар 2014. године са почетком у 11 сати.

IX

IX седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 5. новембра 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

У три предмета је, због обуставе рада адвоката, одлучено да се одложе усмене расправе за 26. новембар 2014. године.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 5 разматраних предмета.

Следећа седница дисциплинског већа заказана је за 18. новембар 2014. године са почетком у 11 сати.

X

X седница дисциплинског већа АЛСУ у 2014. години одржана је 26. новембра 2014. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12,00 часова.

Седници је присуствовало дисциплинско веће у пуном саставу.

У четири предмета је, због генералне обуставе рада адвоката по одлуци Адвокатске коморе Србије, одлучено да се одложе усмене расправе на неодређено време.

Дисциплинско веће је донело коначну одлуку у 2 разматрана предмета.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014