Последње освежавање базе података: 22.11.2019 11:07


Чланови дисциплинског већа 2011. година – први сазив

У складу са правилником о саставу и начину именовања дисциплинског већа Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, дана 25. фебруара 2011. године, именовао је дисциплинско веће Агенције за лиценцирање стечајних управника у следећем саставу:

  1. Члан дисциплинског већа, Зора Илић, дипломирани правник, Министарство економије и регионалног развоја, врши дужност председника дисциплинског већа;
  2. Члан дисциплинског већа, Драгана Смиљевић, дипломирани правник, Министарство економије и регионалног развоја, у одсутности Зоре Илић, врши дужност председника дисциплинског већа;
  3. Члан дисциплинског већа, Бојана Мирковић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  4. Члан дисциплинског већа, Јовица Тодић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  5. Члан дисциплинског већа, Снежана Димитријевић, дипломирани инг. агрономије, лиценцирани стечајни управник.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинског већа Зоре Илић или Драгане Смиљевић из Министарства економије и регионалног развоја, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Душан Вуковић, дипломирани правник, Министарство економије и регионалног развоја;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Александар Воштић, дипломирани правник, Министарство економије и регионалног развоја.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинког већа Бојане Мирковић или Тодић Јовице из Агенције за лиценцирање стечајних управника, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Бранкица Накић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Силвана Вељковић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника.

У случају спречености члана дисциплинског већа Снежане Димитријевић, лиценцираног стечајног управника, именује се његов заменик:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Душан Дмитровић, дипломирани економиста, лиценцирани стечајни управник.
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014