Poslednje osvežavanje baze podataka: 21.07.2017 - 20:10


Literatura

Materija potrebna za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike, sadržana je u Pravilniku o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika ministra privrede („Službeni glasnik RS“, broj 43/05) od 24.5.2005. godine.

U nastavku možete preuzeti elektronsku verziju Zbirke propisa kojima se uređuje stečaj, u izdanju Agencije za licenciranje stečajnih upravnika iz 2013. godine, kojom je obuhvaćena materija stečajnog prava.

Napominjemo da Zbirkom nisu obuhvaćene izmene zakona o stečaju iz 2014. godine, koje možete preuzeti na sajtu Agencije u delu: dokumenti/zakon o izmenama i dopunama zakona o stečaju.

Spisak ostalih propisa relevantnih za polaganje stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom, ažuriranih u skladu sa svim aktuelnim izmenama zakona, možete pronaći u listi Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita.

pdf Zbirka propisa kojima se uređuje stečaj

pdf Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014