Poslednje osvežavanje baze podataka: 29.03.2020 11:17


Stečajni upravnik

U skladu sa Zakonom o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (“Službeni glasnik RS” br. 84/04, 104/09 i 89/15) i Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika (“Službeni glasnik RS” br. 47/10), Agencija za licenciranje stečajnih upravnika organizuje i sprovodi stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.


Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS” br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS” br. 47/10), a u skladu sa Odlukom direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 14.03.2016. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane kandidate,

STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANJE LICENCE

ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

 biće održan u Beogradu, dana 14.05.2016. godine (subota)

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.gov.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta

Kandidati su dužni da uz popunjen obrazac prijave, Agenciji dostave sledeće:

Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, sa naznakom: „za polaganje stručnog ispita “, Kneza Mihaila br. 1-3, Beograd, a od 01.04.2016. godine na adresu Terazije 23, Beograd.

Rok za podnošenje prijava je 29.04.2016. godine.

Neblagovremeno prispele prijave, neće se razmatrati.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema.

Detaljne informacije u vezi programa i načina polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs


OGLAS

OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispitа

Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014