Poslednje osvežavanje baze podataka: 17.10.2019 08:46


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 01.08.2019. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 01.08.2019. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2074 aktivnih stečajnih postupaka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2019. – stanje na dan 01.08.2019. godine

U periodu od 01.01.2019. godine do 01.08.2019. godine otvoren je 276 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 01.08.2019. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 01.08.2019. godine obustavljeno je 688 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 01.08.2019. godine

Prema podacima do 01.08.2019. godine zaključeno je 4635 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 292 postupaka, u 2008. godini 198 postupaka, u 2009. godini 165 postupka, u 2010. godini 313 postupaka, u 2011. godini 508 postupaka, u 2012. godini 639 postupaka, u  2013. godini 464 postupka, u 2014. godini 335 postupaka, 2015. godine 388 postupaka, u 2016. godini 349 postupaka,  u 2017, 376 stečajna postupaka, u 2018, 429 stečajnih postupaka a u 2019.godini 179 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 01.08.2019. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7397 stečajna potupka je: 3 godine, 15 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6957 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 9 meseci i 26 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5834 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 7 meseci i 24 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 01.08.2019. godine

Tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima na  teritoriji Republike Srbije.

broj01082019

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 01.08.2019. godine

godine01082019

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014