Poslednje osvežavanje baze podataka: 17.07.2019 04:51


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 03.06.2019. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 03.06.2019. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2075 aktivnih stečajnih postupaka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2019. – stanje na dan 03.06.2019. godine

U periodu od 01.01.2019. godine do 03.06.2019. godine otvoren je 181 stečajni postupak na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 03.06.2019. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 03.06.2019. godine obustavljeno je 687 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 03.06.2019. godine

Prema podacima do 03.06.2019. godine zaključen je 4541 stečajni postupak na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 290 postupaka, u 2008. godini 196 postupaka, u 2009. godini 165 postupka, u 2010. godini 313 postupaka, u 2011. godini 507 postupaka, u 2012. godini 638 postupaka, u  2013. godini 465 postupaka, u 2014. godini 335 postupka, 2015. godine 388 postupaka, u 2016. godini 349 postupaka,  u 2017, 375 stečajna postupka, u 2018, 422 stečajnih postupaka a u 2019.godini 98 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 03.06.2019. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7303 stečajnih potupaka je: 3 godine, 12 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6863 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 9 meseci i 21 dan.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5740 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 7 meseci i 20 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 03.06.2019. godine

Tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima na  teritoriji Republike Srbije.

broj03062019

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 03.06.2019. godine

godinetrajanja03062019

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014