Poslednje osvežavanje baze podataka: 12.12.2017 - 16:24


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 11.12.2017. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 11.12.2017. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2097 aktivnih stečajnih postupaka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2017. – stanje na dan 11.12.2017. godine

U periodu od 01.01.2017. godine do 11.12.2017. godine otvoreno je 339 stečajnih postupaka  na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2017. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 11.12.2017. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 11.12.2017. godine obustavljeno je 625 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 11.12.2017. godine

Prema podacima do 11.12.2017. godine zaključeno je 3908 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 291 postupak, u 2008. godini 197 postupaka, u 2009. godini 164 postupka, u 2010. godini 315 postupaka, u 2011. godini 507 postupaka, u 2012. godini 640 postupaka, u  2013. godini 467 postupaka, u 2014. godini 340 postupaka, 2015. godine 389 postupaka, u 2016. godini 351 postupak, a u 2017, 247 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 11.12.2017. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 6630 stečajnih potupaka je: 2 godine, 10 meseci i 23 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6190 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 7 meseci i 18 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5067 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 5 meseca i 11 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 11.12.2017. godine

Prva tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima, a druga tabela prikazuje broj aktivnih, zaključenih i obustavljenih postupaka po godinama i Privrednim sudovima na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 11.12.2017. godine

U prvoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka, pa od ukupno 6630 postupaka koji su evidentirani u Agenciji, njih 3394 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje manje od 2 godine, 3216 stečajnih postupaka traje od 2 do 15 godina, (17 predmeta je još uvek aktivno i trajy od 15 do 22 godine, a 3 zaključena su trajala od 15 do 16 godina).

U drugoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka za predmete pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju, pa od ukupno 6190 postupka, njih 3363 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje do 2 godine, a 2827 postupak traje od 2 do 13 godina.

U trećoj tabeli, godine trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečaju, ukupno 5067, njih 2840 traje do 2 godine, a za 2227 postupaka godine trajanja su od 2- 8.

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014