Poslednje osvežavanje baze podataka: 18.04.2019 - 09:00


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 01.04.2019. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 01.04.2019. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2060 aktivnih stečajnih postupaka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2019. – stanje na dan 01.04.2019. godine

U periodu od 01.01.2019. godine do 01.04.2019. godine otvoreno je 95 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 01.04.2019. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 01.04.2019. godine obustavljeno je 675 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 01.04.2019. godine

Prema podacima do 01.04.2019. godine zaključen je 4481 stečajni postupak na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 290 postupaka, u 2008. godini 196 postupaka, u 2009. godini 164 postupka, u 2010. godini 313 postupaka, u 2011. godini 507 postupaka, u 2012. godini 638 postupaka, u  2013. godini 465 postupaka, u 2014. godini 334 postupka, 2015. godine 388 postupaka, u 2016. godini 349 postupaka,  u 2017, 374 stečajna postupka, u 2018, 415 stečajnih postupaka a u 2019.godini 48 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 01.04.2019. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7216 stečajnih potupaka je: 3 godine, 10 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6776 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 9 meseci i 17 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5653 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 7 meseci i 16 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 01.04.2019. godine

Tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima na  teritoriji Republike Srbije.

broj_cir

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 01.04.2019. godine

broj

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014