Poslednje osvežavanje baze podataka: 11.12.2019 05:54


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 02.12.2019. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 02.12.2019. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2057 aktivnih stečajnih postupaka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2019. – stanje na dan 02.12.2019. godine

U periodu od 01.01.2019. godine do 02.12.2019. godine otvoreno je 448 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 02.12.2019. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 02.12.2019. godine obustavljeno je 711 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 02.12.2019. godine

Prema podacima do 02.12.2019. godine zaključeno je 4802 stečajna postupka na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 291 postupak, u 2008. godini 197 postupaka, u 2009. godini 165 postupaka, u 2010. godini 313 postupaka, u 2011. godini 508 postupaka, u 2012. godini 639 postupaka, u  2013. godini 464 postupka, u 2014. godini 335 postupaka, 2015. godine 390 postupaka, u 2016. godini 345 postupaka,  u 2017, 375 stečajnih postupaka, u 2018, 433 stečajna postupka a u 2019.godini 347 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 02.12.2019. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7570 stečajnih potupaka je: 3 godine, 21 dan (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 7130 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 10 meseci i 4 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 6007 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 8 meseci i 4 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 02.12.2019. godine

Tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima na  teritoriji Republike Srbije.

brojlat02122019

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 02.12.2019. godine

godinelat02122019

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014