Poslednje osvežavanje baze podataka: 29.11.2018 - 10:18


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 03.12.2018. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 03.12.2018. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2101 aktivi stečajni postupak.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2018. – stanje na dan 03.12.2018. godine

U periodu od 01.01.2018. godine do 03.12.2018. godine otvoreno je 409 stečajnih postupaka  na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 03.12.2018. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 03.12.2018. godine obustavljeno su 663 stečajna postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 03.12.2018. godine

Prema podacima do 03.12.2018. godine zaključeno je 4315 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 291 postupak, u 2008. godini 196 postupaka, u 2009. godini 164 postupaka, u 2010. godini 314 postupaka, u 2011. godini 507 postupaka, u 2012. godini 640 postupaka, u  2013. godini 466 postupaka, u 2014. godini 335 postupaka, 2015. godine 390 postupaka, u 2016. godini 352 postupaka,  u 2017, 371 stečajni postupak, a u 2018, 289 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 03.12.2018. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7079 stečajnih potupaka je: 2 godine, 12 meseci i 1 dan (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6638 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 9 meseci i 3 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5515 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 7 meseci.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 03.12.2018. godine

Prva tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima, a druga tabela prikazuje broj aktivnih, zaključenih i obustavljenih postupaka po godinama i Privrednim sudovima na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 03.12.2018. godine

U prvoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka, pa od ukupno 7079 postupaka koji su evidentirani u Agenciji, njih 3602 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje manje od 2 godine, 3449 stečajnih postupaka traje od 2 do 15 godina, 8 zaključenih predmeta je trajalo od 15 do 23  godina,  20 predmeta je još uvek aktivno i traje od 15 do 19 godina.

U drugoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka za predmete pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju, pa od ukupno 6638 postupaka, njih 3570 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje do 2 godine, a 3068 postupaka traje od 2 do 14 godina.

U trećoj tabeli, godine trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečaju, ukupno 5515, njih 3048 traje do 2 godine, a za 2467 postupaka godine trajanja su od 2- 9.

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014