Poslednje osvežavanje baze podataka: 19.08.2018 - 13:03


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 02.08.2018. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 02.08.2018. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2102 aktivana stečajna postupka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2018. – stanje na dan 02.08.2018. godine

U periodu od 01.01.2018. godine do 02.08.2018. godine otvoreno je 254 stečajna postupaka  na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 02.08.2018. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 02.08.2018. godine obustavljeno je 650 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 02.08.2018. godine

Prema podacima do 02.08.2018. godine zaključeno je 4172 stečajna postupka na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 291 postupak, u 2008. godini 196 postupaka, u 2009. godini 164 postupaka, u 2010. godini 314 postupaka, u 2011. godini 507 postupaka, u 2012. godini 640 postupaka, u  2013. godini 466 postupaka, u 2014. godini 336 postupaka, 2015. godine 390 postupaka, u 2016. godini 354 postupaka,  u 2017, 367 stečajnih postupaka, a u 2018, 147 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 02.08.2018. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 6924 stečajnih potupaka je: 2 godine, 11 meseci i 18 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6484 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 8 meseci i 17 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5361 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 6 meseci i 14 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 02.08.2018. godine

Prva tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima, a druga tabela prikazuje broj aktivnih, zaključenih i obustavljenih postupaka po godinama i Privrednim sudovima na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 02.08.2018. godine

U prvoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka, pa od ukupno 6924 postupaka koji su evidentirani u Agenciji, njih 3520 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje manje od 2 godine, 3377 stečajnih postupaka traje od 2 do 15 godina, 27 predmeta je još uvek aktivno i trajy od 15 do 23 godine.

U drugoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka za predmete pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju, pa od ukupno 6484 postupaka, njih 3489 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje do 2 godine, a 2995 postupaka traje od 2 do 14 godina.

U trećoj tabeli, godine trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečaju, ukupno 5361, njih 2966 traje do 2 godine, a za 2395 postupaka godine trajanja su od 2- 9.

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014