Poslednje osvežavanje baze podataka: 19.02.2019 - 6:36


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 04.02.2019. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 04.02.2019. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 2058 aktivnih stečajnih postupaka.

pdfTabela aktivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2019. – stanje na dan 04.02.2019. godine

U periodu od 01.01.2019. godine do 04.02.2019. godine otvoren je 21 stečajni postupak na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela otvorenih stečajnih postupaka u 2018. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 04.02.2019. godine

Prema podacima od kada Agencija za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor do 04.02.2019. godine obustavljeno je 664 stečajna postupka na teritoriji Republike Srbije.

pdfTabela obustavlјenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 04.02.2019. godine

Prema podacima do 04.02.2019. godine zaključeno je 4415 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije i to, do 2008. godine 290 postupaka, u 2008. godini 196 postupaka, u 2009. godini 164 postupka, u 2010. godini 314 postupaka, u 2011. godini 507 postupaka, u 2012. godini 638 postupaka, u  2013. godini 465 postupaka, u 2014. godini 334 postupka, 2015. godine 389 postupaka, u 2016. godini 349 postupaka,  u 2017, 371 stečajni postupak, u 2018, 392 stečajnih postupaka a u 2019.godini 6 stečajnih postupaka.

pdfTabela zaklјučenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 04.02.2019. godine

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 7137 stečajnih potupaka je: 3 godine, i 6 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute od 02.02.2005. godine (ukupno 6697 postupaka), po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju je: 2 godine, 9 meseci i 13 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 5574 od 23.01.2010.godine), prosečno vreme trajanja je 2 godine, 7 meseci i 11 dana.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 04.02.2019. godine

Tabela prikazuje pokrenute stečajne postupke po godinama i po Privrednim sudovima na  teritoriji Republike Srbije.

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 04.02.2019. godine

U prvoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka, pa od ukupno 7137 postupaka koji su evidentirani u Agenciji, njih 3632 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje manje od 2 godine, 3476 stečajni postupak traje od 2 do 15 godina, 7 zaključenih predmeta je trajalo od 15 do 17  godina,  22 predmet je još uvek aktivano i traju preko 15 godina.

U drugoj tabeli se mogu videti godine trajanja stečajnih postupaka za predmete pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o stečaju, pa od ukupno 6697 postupaka, njih 3601 (aktivnih, zaključenih i obustavljenih) traje do 2 godine, a 3096 postupaka traje od 2 do 14 godina.

U trećoj tabeli, godine trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečaju, ukupno 5574, njih 3080 traje do 2 godine, a za 2494 postupaka godine trajanja su od 2- 10.

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014