Poslednje osvežavanje baze podataka: 07.12.2019 05:45


Sednice disciplinskog veća – 2011. godina

I

I sednica disciplinskog veća ALSU u 2011. godini održana je 30.03.2011. u prostorijama ALSU sa početkom u 12 časova.

Sednici su prisistvovali svi članovi disciplinskog veća i svi zamenici članova.

Sednica je imala konstitutivni karakter.

Na sednici je postignut dogovor o načinu i dinamici rada disciplinskog veća i jednoglasno usvojena interna Pravila o postupku pred disciplinskim većem.

II

II sednica disciplinskog veća ALSU u 2011. godini održana je 08.aprila 2011. Godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12 časova.

Sednici su prisustvovali svi članovi disciplinskog veća.

Na sednici je razmotreno ukupno 10 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

U pogledu dva pokrenuta postupka doneta je odluka o spajanju postupaka.

Disciplinsko veće je donelo odluke o svim razmatranim predlozima.

U svim razmatranim predmetima utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika.

Utvrđeno je ukupno 6 težih i 3 lakše povrede dužnosti.

Za utvrđene teže povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

  • novčana kazna od 100.000,00 dinara, 150.000,00 dinara i 300.000,00 dinara- 3 predmeta
  • javna opomena- 2 predmeta;
  • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 400.000,00 dinara-1 predmet.

Za utvrđene lakše povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

  • opomena- 2 predmeta;
  • javna opomena i novčana kazna u iznosu od 10.000,00 dinara- 1 predmet.

VII

VII sednica disciplinskog veća ALSU u 2011. godini održana je 24.juna 2011. godine u prostorijama ALSU sa početkom u 12 časova.

Sednici su prisustvovali svi članovi disciplinskog veća.

Za sednicu je bila zakazana usmena rasprava u predmetu IX-34-253/2011.

Rasprava nije održana jer nisu bili ispunjeni procesni razlozi.

Nova usmena rasprava u istoj disciplinskopravnoj stvari je zakazana za 15.07.2011. godine .

Na sednici je razmotreno ukupno 6 predmeta formiranih po predlozima supervizora za pokretanje disciplinskog postupka.

U jednom predmetu doneta je odluka da se održi usmena rasprava koja je zakazana za 26. avgust 2011. godine u 12 časova.

Disciplinsko veće je donelo konačne odluke u 5 razmatranih predmeta.

U svim predmeta u kojima je konačno odlučeno utvrđene su nepravilnosti u radu stečajnih upravnika.

Utvrđeno je ukupno 1 teža povreda dužnosti i 4 lakše povrede dužnosti.

Za utvrđenu težu povredu dužnosti izrečena je sledeća mera:

  • javna opomena i novčana kazna od 100.000,00 dinara -1 predmet.

Za utvrđene lakše povrede dužnosti izrečene su sledeće mere:

  • opomena -1 predmet;
  • javna opomena- 1 predmet;
  • novčana kazna od 50.000,00 dinara -1 predmet;
  • opomena i novčana kazna od 10.000,00 dinara.
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014