Poslednje osvežavanje baze podataka: 19.02.2019 - 6:36
Friday,29.12.17 vrata1-crop

Presek rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2016. i 2017. godinu

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika osnovana je Zakonom o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Sl. glasnik RS“ broj 84/04, 104/09 i 89/15). U nastavku teksta prikazani su rezultati rada, za period – 2016. i 2017. godine, a za vreme mandata direktora Danijele Vazure:  brzina sprovođenja stečajnih postupaka, broj zaključenih stečajnih postupaka i broj licenciranih stečajnih upravnika.

  1. U protekle dve godine rezultati rada Agencije u stečajnim postupcima koji se vode nad preduzećima sa većinskim društvenim i javnim kapitalom, ogledaju se u sledećem: U toku 2016. i 2017. godine održano je 155 prvih poverilačkih ročišta, održano je 235 ispitnih ročišta, sprovedeno je 546 prodaja imovine stečajnih dužnika sa ukupnim prilivom sredstava za namirenje poverilaca u visini od 9.349.283.542,00 dinara, u budžet Republike Srbije uplaćeno je oko 2.000.000.000,00 dinara iz viškova stečajnih masa, Agencija je kao višak prihoda nad rashodima u budžet Republike Srbije uplatila oko 97.000.000,00 dinara, zaključeno je 110 stečajnih postupaka od kojih se 80% starijih preko pet godina. Brzina sprovođenja prodaje imovine stečajnih dužnika u odnosu na 2015. godinu kada je iznosila 22 meseca od otvaranja stečajnog postupka, u decembru 2017. godine iznosi 9 meseci;
  2. U toku 2016. i 2017. godine uspešno je okončan projekat sa Svetskom bankom – IFC i Međunarodnim monetarnim fondom – MMF koji je rezultirao stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i ispunjenom realizacijom Strategijom o rešavanju problematičnih kredita – Od buduće aktivnosti Ministarstva privrdede u smislu brzine donošenja podzakonskih akata očekuje se rast Srbije iz oblasti stečaja na Doing Business listi, kao rezultat rada, između ostalih, i Agencije u protekle dve godine;
  3. U Republici Srbiji ukupno je izdato 794 licenci za obavljanje poslova stečajnog upravnika, s tim što je u poslednje dve godine izdata svega 41 licenca za poslove stečajnog upravnika;
  4. Ukupno sprovedenih nadzora nad radom stečajnih upravnika u 2016. i 2017. godini iznosi 216 nadzora nad radom stečajnih upravnika, ne računajući nadzor supervizora uvidom i analizom;
  5. Od ukupnog broja pritužbi upućenih Agenciji u protekle dve godine koji iznosi 172 pritužbe okončano je rad nad 163 pritužbe, u toku je rad na 9 pritužbi. Uspešno je organizovano preko 30 besplatnih stručnih edukacija za razvoj profesije stečajnih upravnika.

SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

ŽELI VAM

AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014