Poslednje osvežavanje baze podataka: 22.01.2019 - 3:27


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: TREND CAR
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 13.04.2018
Datum prodaje: 16.05.2018
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 7.321.465,00

Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Предмет продаје је 100% удео стечајног дужника у  привредном друштву „AST TREND“ доо Београд a који чини непокретност површине 334 квм. изграђена на кат. парцели број 10024/3 уписана у лист непокретности бр. 1584 К.О. Земун као објекат број 45. Објекат је приземни,  налази се у оквиру пословног комплекса и то иза објекта уписаног као бр. 3. на кат. парц. бр. 10024/3. К.О. Земун, гледано са улице Цара Душана  и као десни део објекта бр. 1., гледано са улице Цара Душана. Објекат се налази на регулационој линији према прилазној саобраћајници која води ка Пупиновом мосту. Јавно надметање одржаће се дана 16.05.2018. године у 12,00 часова на следећој адреси: Београд, Бранков бр. 28/IV. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10,00 до 11,50 часова, на истој адреси.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник, Жарко Вујачић
Kontakt telefon: 063/463-113
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014