Poslednje osvežavanje baze podataka: 18.07.2018 - 9:38


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: BRIDGE POWER INVESTMENTS
Mesto: Нови Сад
Datum objave oglasa: 09.01.2018
Datum prodaje: 02.03.2018
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 106.044.763,00

Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника обухвата: ФАБРИКУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АГРОПЕЛЕТА у Дорослову (општина Сомбор) (укупна површина објеката износи P=2.326,60 m2) Земљиште на ком је фабрика изграђена,површине 10ха,87а, 89м2, бр.парцеле 3573, лист непокретности 1783 К.О. Дорослово Комплетан списак имовине стечајног дужника која је предмет продаје, детаљно је приказан у продајној документацији. Јавно надметање ће се одржати дана 02.03.2018. године,у 15.00 часова, на адреси: Адвокатска канцеларија Карановић & Николић о.а.д. Ресавска бр.23, спрат 8б ,11000 Београд.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Иван Петровић, стечајни управник, поштански преградак 33, 21137 Нови Сад
Kontakt telefon: 063/538-076
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014