Poslednje osvežavanje baze podataka: 22.04.2018 - 10:50


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ
Mesto: Панчево
Datum objave oglasa: 14.06.2017
Datum prodaje: 31.08.2017
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 3.674.376,00

Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Продаја непокретне имовине стечајног дужника. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул. Змај Јовина 1, изграђен на к.п. 4070 КО Панчево, укупне површине 170,11 м2 , који се састоји из 4 просторије и степеништа, у стамбеној згради уписаној у Лист непокретности 16505 КО Панчево ванкњижно власништво стечајног дужника. Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.08.2017.године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Слободан Лазић
Kontakt telefon: 063 8613 707
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014