Poslednje osvežavanje baze podataka: 19.11.2019 09:27


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ИП Мајданпек
Mesto: Мајданпек
Datum objave oglasa: 08.11.2019
Datum prodaje: 18.12.2019
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 4.206.167,80

Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Предмет продаје : Продавница „Модна кућа“ (пословни простор трговине, површине 182 м2, број посебног дела 1 у приземљу објекта бр. 1 на к.п. бр. 341/3 КО Мајданпек, улаз бр.7), који се налази у улици Светог Саве бб, Мајданпек, уписана у лист непокретности 442 КО Mајданпек, држалац ИПМ доо Мајданпек , облик својине: друштвена, обим удела 1/1. Јавно надметање одржаће се дана 18.12.2019. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат „Симпо сала“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до у 10:45 часова, на истој адреси.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: повереник Петар Личинић
Kontakt telefon: 063/326-711
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014