Poslednje osvežavanje baze podataka: 21.10.2019 03:08


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ
Mesto: Вршац
Datum objave oglasa: 31.08.2019
Datum prodaje: 16.10.2019
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 1.713.897,00

Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Пословни простор-четири просторије трговине, бр. посебног дела 1, површине 170,00м2 у приземљу стамбено - пословне зграде, зграда бр.1 (Пр) у Јасенову, ул. Лењинова бр.10, изграђен на КП 31 КО Јасеново и припадајући део КП 31 у обиму удела 170/1935, све уписано у лист непокретности бр.1412 КО Јасеново. Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема према списку у продајној документацији. Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.10.2019. године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Глигорић Мирослав
Kontakt telefon: 063/86 83 068
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014