Poslednje osvežavanje baze podataka: 21.03.2019 - 3:52


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ЗАШТИТА
Mesto: Бор
Datum objave oglasa: 12.10.2018
Datum prodaje: 20.11.2018
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 771.356,00

Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Предмет продаје : ПОКРЕТНА И НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА КАО ЦЕЛИНА, и то:  Гаража, постојећа на к.п. бр 243 КО Бор I, ул. Кестенова, уписана у лист непокретности бр. 450 КО Бор I као број зграде 1, приземна, површине 20 м2, врста права: својина, облик својине: друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, са правним статусом објекта: „објекат има одобрење за градњу“ и „за објекат није издата употребна дозвола“;  покретна имовина према спецификацији из Продајне документације: Опрема за видео надзор, канцеларијска опрема и инвентар, као и стражарске кућице; Јавно надметање одржаће се дана 20.11.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: повереник Саша Симић
Kontakt telefon: 064/820-19-23
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014