Poslednje osvežavanje baze podataka: 23.02.2018 - 18:28


Nadzor

Donošenjem novih propisa u oblasti stečaja – Zakona o stečaju i Zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, propisano je da se na postupak stručnog nadzora shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Agencija u postupku stručnog nadzora izriče sledeće mere:

1) opomenu;
2) javnu opomenu;
3) novčanu kaznu;
4) oduzimanje licence.

Navedene mere izriču se rešenjem koje je konačno. Ovo rešenje dostavlja se bez odlaganja svim sudovima koji sprovode stečajne postupke, kao i odboru poverilaca u svim postupcima u kojima je imenovan stečajni upravnik kome je izrečena disciplinska mera.

Po prijemu rešenja kojim se izriče mera oduzimanja licence stečajni sudija razrešava stečajnog upravnika.

Po prijemu rešenja kojima se izriču mere opomene, javne opomene i novčane kazne, stečajni sudija može razrešiti stečajnog upravnika ili odrediti druge mere, uključujući i obavezu dobijanja posebne saglasnosti stečajnog sudije ili pisanog odobrenja odbora poverilaca za sve ili pojedine radnje koje stečajni upravnik preduzima, ako oceni da samostalno postupanje stečajnog upravnika može dovesti do oštećenja stečajne mase.

Odredbom člana 29. stav 1. Zakona o stečaju, je propisano da stečajni upravnici dostavljju Agenciji tromesečne pisane izveštaje o toku stečajnog postupka i o stanju stečajne mase. Odredbom člana 29. stav 5. propisano je i to da je stečajni upravnik dužan da dostavi i završni račun Agenciji.

Lista stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni najvišom ocenom u neposrednom nadzoru

U skladu sa članom 2. st. 4. i 6. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanjadisciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, objavljuje se Lista stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni najvišom ocenom u vršenju neposrednog nadzora nad njihovim radom. Sa navedene Liste, slučajnim odabirom bira se jedan član i jedan zamenik člana Disciplinskog veća.
Lista stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni najvišom ocenom u neposrednom nadzoru

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014