Poslednje osvežavanje baze podataka: 20.01.2020 01:20
Tuesday,02.10.18 valjevo2

Materijal sa seminara „Analiza izveštaja o ekonomsko-finansijskom poslovanju stečajnog dužnika“, Valјevo, 27. septembar 2018. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, dana 27. septembra 2018. godine u Valjevu, u prostorijama Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, Karađorđeva 64, sa početkom u 11 časova održan je seminar pod nazivom ,,Analiza izveštaja o ekonomsko-finansijskom poslovanju stečajnog dužnika“.

Okupljenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratili su se Duško Pantić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Biljana Vukomanović, koordinator sektora usluga Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga

Okupljenima su svoje radove predstavile Jelena Todić, supervizor i Gordana Bućković, viši rukovodilac projekta za stečaj Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Izveštaj o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika je dokument koji sačinjava stečajni upravnik odmah po otvaranju stečajnog postupka i koji sadrži sve informacije o stečajnom dužniku kojima stečajni upravnik raspolaže u tom trenutku. Na osnovu tog izveštaja stečajni poverioci na prvom poverilačkom ročištu donose odluku o daljem toku stečajnog posutpka odnosno načinu na koji će se stečaj sprovoditi. Stoga je jasno da se radi o dokumentu koji je od posebnog značaja za tok stečajnog postupka i čije sačinjavanje je jedno od osnovnih zadataka stečajnog upravnika.

Predavači su se potrudili da  razreše neka od spornih pitanja sa kojima se stečajni uprvanici sreću prilikom sačinjavanja ovog izveštaja i da praktičnim savetima i sugestijama pomognu da ovaj izveštaj dostigne onaj kvalitet koji omogućava poveriocima donošenje kvalitetne odluke o sprovođenju stečaja.

Analizom evaluacionih obrazaca utvrđeno je da su prisutni ovaj seminar ocenili prosečnom ocenom 4,7.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

Jelena Todić, supervizor, ALSU

Gordana Bućković, viši rukovodilac projekta za stečaj, ALSU


Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014