Poslednje osvežavanje baze podataka: 23.02.2018 - 18:28


Obuka za ERS

Izveštaj o sprovedenoj obuci za ERS (2009-2014)

Dana 21.9.2009. godine, u cilju modernizacije stečajnog sistema u Srbiji, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u saradnji sa USAID/BES, uvela je korišćenje ERS sistema (Electronic Reporting System) – novog informacionog sistema za stečajne upravnike koji će omogućiti automatizovano vođenje stečajnih predmeta koji generišu sve izveštaje propisane zakonom, kao obavezan način izveštavanja Agencije.

Na ovaj način uspostavljen je nov i savremen način poslovanja, povećana efikasnost i javnost u vođenju stečajnih postupaka, čime se omogućava ujednačavanje prakse stečajnih upravnika i automatizovanje većine administrativnih radnji neophodnih u vođenju stečajnih postupaka.

Za četiri godine rada ERS sistema, Agencija i USAID sproveli su obuke instruktora obuke za korišćenje ERS-a, kao i brojne obuke stečajnih upravnika i asistenata stečajnih upravnika. Izdat je i Priručnik za korišćenje ERS-a.

Od 2010. godine, obuka stečajnih upravnika redovno se sprovodi i kroz polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike, kao obavezan treći deo ispita.

Od 2014. godine, Agencija je uvela praksu periodičnog obučavanja asistenata stečajnih upravnika.

U planu je i napredna obuka stečajnih upravnika, kao i razni vidovi edukacije upravnika za rad u ERS-u u skladu sa izmenama zakona o stečaju, a samim tim i izmenama u samom sistemu.

SUMARNO:

 • Prva obuka prijavljenih polaznika sprovedena je od 18.5.-23.7.2009. godine u 6 regionalnih centara (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Užice i Subotica).
 • Drugi ciklus obuke je sproveden od 2.11.-25.11.2009. godine u Beogradu i Novom Sadu.
 • Treći ciklus obuke je sproveden od 10.5.-10.6.2010. godine u Beogradu.
 • Četvrti ciklus obuke je sproveden od 18.10.-16.12.2010. godine u Beogradu.
 • Peti ciklus obuke je sproveden juna meseca 2011. godine u Beogradu.
 • Šesti ciklus obuke je sproveden u periodu oktobar-novembar 2011. godine u Beogradu.
 • Sedmi ciklus obuke je sproveden u periodu oktobar-novembar 2012. godine u Beogradu.
 • Tokom 2012. godine sprovedena je i obuka nove grupe instruktora (12 kandidata).
 • Osmi ciklus obuke sproveden je u novembru 2013. godine u Beogradu.
 • Deveti ciklus obuke sproveden je u periodu februar-jun 2014. godine u Beogradu.

Obuku je ukupno prošlo:

 • 27 instruktora za ERS (11 nelicenciranih instruktora)
 • 355 stečajnih upravnika, 548 asistenata stečajnih upravnika
 • Ukupno 903 polaznika i 27 instruktora.

Galerija slika

 

 

 

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014