Poslednje osvežavanje baze podataka: 16.12.2017 - 16:42


Opšti akti

pdf Pravilnik o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o postupanju lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o osnovu, kriterijumima i merilima za priznavanje prava na naknadu za rad licima koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o utvrđivanju maksimalnog broja stečajnih predmeta u kojima jedno lice može biti angažovano kao poverenik
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014