Poslednje osvežavanje baze podataka: 29.11.2018 - 10:18


Javne nabavke male vrednosti

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavljuje podatke i dokumenta postupaka javnih nabavki koje sprovodi.

pdf  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki u ALSU

pdf  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2018. godinu

pdf  Plan javnih nabavki za 2018. godinu

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – gorivo (bezolovni motorni benzin evro premijum BMB 95 i evro dizel) za motorna vozila za potrebe Agencije
JND MV 1/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.02.2017.
do 12 h
2.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – potrošni kancelarijski materijal za potrebe Agencije
JND MV 2/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.2.2018.
do 13 h
3.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – mobilne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 3/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.3.2018.
do 11 h
4.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – fiksne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 4/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.3.2018.
do 11 h
5.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje (servis i popravka) vozila Agencije
JNU MV 5/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.3.2018.
do 12 h
6.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Sistematski pregled zaposlenih u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 6/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
19.04.2018.
do 10 h
7.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Sistematski pregled zaposlenih u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 6a/2018 ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.05.2018.
do 12 h
8.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Održavanje higijene poslovnog prostora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 8/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.05.2018.
do 13 h
9.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – gume sa pratećim uslugama za motorna vozila za potrebe Agencije
JND MV 9/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.05.2018.
do 12 h
10.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje računarskog softvera ERS i RBMS Agencije JNU MV 10/2018Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.07.2018.
do 13 h
11.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - telekomunikacione usluge interneta za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 11/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.08.2018.
do 12h
12.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Usluga zaštite imovine i fizičko tehničko obezbeđenje za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 12/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.09.2018.
do 12h
13.Javna nabavka male vrednosti - nabavka dobara - računari i računarska oprema za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JND MV 13/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije
11.12.2018.
do 12h

Javne nabavke

Javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda


Javne nabavke za 2017. godinu


Javne nabavke za 2016. godinu


Javne nabavke za 2015. godinu


Javne nabavke za 2014. godinu


 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014