Poslednje osvežavanje baze podataka: 29.11.2018 - 10:18
Thursday,04.01.18 alsu_worldbank_rpksrem

Materijal sa seminara „PORESKI ASPEKTI STEČAJA“, Beograd, 27. decembar 2017. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Privredne komore Srbije, dana 27. decembra 2017. godine u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije,  Terazije 23, sa početkom u 11 časova održan je seminar pod nazivom ,,Poreski aspekti stečaja“.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratio se Siniša Aleksandrić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Okuplјenima su svoje radove predstavile Mirjana Sibinović Bisić, menadžer u kompaniji KPMG, i Slavica Marić, samostalni poreski inspektor Poreske uprave.

U toku stečajnog postupka, upravnici se susreću sa brojnim problemima koji se rešavaju primenom propisa koji su van domena stečajnog zakona, poput propisa iz oblasti poreskog prava. Ovi propisi su od posebnog značaja u dva najvažnija segmenta stečajnog postupka: ispitivanju prijava potraživanja nastalih pre otvaranja stečajnog postupka u postupku naplate javnih prihoda, te u postupku unovčavanja imovine odnosno prodaje imovine stečajnog dužnika i reorganizacije.  Pitanje poreza od značaja je i u drugim fazama stečajnog postupka jer činjenica da je nad privrednim drustvom otvoren stečaj ne oslobađa stečajnog dužnika obaveza po osnovu poreza. Predavači su se potrudili da razreše brojne dileme koje su se javile u postupanju stečajnih upravnika u vezi sa obavezama ove vrste sa cilјem  bolјeg upoznavanja sa poreskim propisima i njihovom primenom u toku stečajnog postupka.

Seminaru je prisustvovalo 68 učesnika. Analizom evaluacionih obrazaca utvrđeno je da su prisutni ovaj seminar ocenili prosečnom ocenom 4,5.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

Mirjana Sibinović Bisić, menadžer u kompaniji KPMG

Slavica Marić, samostalni poreski inspektor Poreske uprave


Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014