Последње освежавање базе података: 21.10.2019 03:27


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 38.599


Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, МАКСИМА ГОРКОГ 13

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: II.Ст.449/11, Стечајни управник: , ПИБ: 102136933, Матични број: 07274629, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2012


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА TРГОВИНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ AГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ ДОО У СТЕЧАЈУ, KРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 34/2009, Стечајни управник: , ПИБ: 110000518, Матични број: 17901869, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


НЕРЕТВАНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО БЕОГРАД, Вилине Воде бб

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст.3835/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100248149, Матични број: 07745486, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2012


СТЕЧАЈНА МАСА ПОСАВИНА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 352

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст. 164/2013, Стечајни управник: Ђорђе Зечевић, ПИБ: 108352569, Матични број: 27001777, Статус стечајног поступка: 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014