Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 15:26


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 30.275


Извештај за период : Април - Јун -2012


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗАВОД ЗА ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТВА СРБИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 32. Ст.681/2012, Стечајни управник: , ПИБ: 100148442, Матични број: 07024797, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ КОВГРАП-СТАВИТЕЛ КОВАЧИЦА, БРАСТВА ЈЕДИНСТВА 102 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.527/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100873230 , Матични број: 08582050 , Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


Друштво са ограниченом одговорношћу БЕТОН-ГРАДЊА за грађевинарство и инжењеринг Нови Сад, Футошка 2

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.1129/2011, Стечајни управник: Мирјана Кићановић, ПИБ: 100452136, Матични број: 08742499, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


BEHEM EXPORT-IMPORT ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД, ЏОРЏА ВАШИНГТОНА 16/6

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: Ст.бр.2553/10, Стечајни управник: , ПИБ: 100149087, Матични број: 07767862, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД , ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 31. Ст.281/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101994455 , Матични број: 07762763 , Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗA ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Бр.3.Ст.46/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 104652924, Матични број: 20206888, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014