Последње освежавање базе података: 21.03.2019 - 14:17


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 33.766


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЕЛТИМ ДОО БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 69

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 48.СТ.2282/2011, Стечајни управник: Светозар Обреновић, ПИБ: 100001417, Матични број: 17204203, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Земљорадничка задруга за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ЗАДРУГАР Чачак, Железничка колонија 4

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст.1/2012, Стечајни управник: Милић Нешковић, ПИБ: 100893811, Матични број: 07167229, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


METALEX ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2. Ст-361/11, Стечајни управник: Жарко Вујачић, ПИБ: 100002098, Матични број: 07734026, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Предузеће за пројектовање израду и монтажу у грађевинарству МОНТЕНА друштво са ограниченом одговорношћу Огар

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 3. Ст.166/2012, Стечајни управник: Данијела Пухаловић, ПИБ: 100146738, Матични број: 07494777, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Привредно друшто за производњу, трговину и услуге "BEO MONTAGE CORPORATION" DOO, из Београда

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: СтТ2776/2011, Стечајни управник: Васиљ Васиљевић, ПИБ: 104909036, Матични број: 20270683, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - ФОЛИЈЕ И ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст.123/2011, Стечајни управник: Милић Нешковић, ПИБ: 103195779, Матични број: 17533576, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


СТАРИ МОСТ друштво са ограниченом одговорношћу за промет на велико и мало, Сремска Митровица

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 1. Ст.190/2012, Стечајни управник: Данијела Пухаловић, ПИБ: 100792064, Матични број: 08664226, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


УНИОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ ИНЂИЈА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 44

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: Ст-393/2011, Стечајни управник: Данијела Пухаловић, ПИБ: 100527143, Матични број: 08200548, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Предузеће за екологију и наутику NAUTIKA INTL ДОО Београд, Устаничка 189 - тржни центар

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 39 Ст бр.3302/2011, Стечајни управник: Васиљ Васиљевић, ПИБ: 100918777, Матични број: 17439995, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014