Последње освежавање базе података: 19.02.2019 - 6:36


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 33.572


Извештај за период : Јануар - Март -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу ГОЛФ ИНЖЕЊЕРИНГ Београд

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2.Ст. 758/2012, Стечајни управник: Мирко Боровчанин, ПИБ: 104609017, Матични број: 20193026, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


Привредно друштво за промет некретнина БЕОГРАДСКЕ НЕКРЕТНИНЕ, Београд (Врачар)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 7 Ст.бр.4083/11, Стечајни управник: Мирко Боровчанин, ПИБ: 103882417, Матични број: 20033126, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ХИДРОПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 5.Ст-122/2014, Стечајни управник: Драгутин Сремчевић, ПИБ: 100155013, Матични број: 17082566, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


КТК ПРОМ ДОО предузеће за увоз извоз и велетрговину Кањижа, Ул. Главна бр. 5/1

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.402/2011, Стечајни управник: Розалија Грубор, ПИБ: 100871648, Матични број: 08203717, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


Привредно друштво за пољопривредну производњу трговину и услуге СИЛОС 1. МАЈ ДОО Рума - У стечају

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 5. Ст.2/2013, Стечајни управник: Данијела Пухаловић, ПИБ: 106132478, Матични број: 20528788, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014