Последње освежавање базе података: 21.03.2019 - 3:52


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 33.765


Извештај за период : Јул - Септембар -2015


COLORCO ДОО за производњу,трговину и услуге Нови Сад, Булевар ослобођења 44

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.950/2011, Стечајни управник: Јасмина Машуловић, ПИБ: 102844961, Матични број: 08786399, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ЦИМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, МАРКЕТИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, КООПЕРАЦИЈУ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 5.Ст-62/2015, Стечајни управник: , ПИБ: , Матични број: 07457928, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


Привредно друштво за производњу, трговину, угоститељство, саобраћај и услуге СВ-ПРОМЕТ ДОО Врање

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 3. Ст.31/2012, Стечајни управник: Бранислав Милосављевић, ПИБ: 100406825, Матични број: 06651933, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


LUSH LIMITED Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО,ЕXПОРТ-ИМПОРТ СУБОТИЦА,ЈОВАНА МИКИЋА 3

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.283/2011, Стечајни управник: Богдан Јовановић, ПИБ: 103078702, Матични број: 08796807, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ВУЛИН-КОМЕРЦ друштво са ограниченом одговорношћу за угоститељство трговину, производњу и услуге Рума

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 1. Ст.1/2015, Стечајни управник: Саша Митровић, ПИБ: 102754734, Матични број: 08782407, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ТРИФУНОВИЋ производно,услужно и прометно друштво са ограниченом одговорношћу, Турија

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.653/2012, Стечајни управник: Павел Северињи, ПИБ: 101424700, Матични број: 08713448, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014