Последње освежавање базе података: 24.09.2018 - 10:50


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 27.353


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА АРМА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД, РАДНИЧКА 13

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.103/2010, Стечајни управник: Драгољуб Кнежевић, ПИБ: 101451251, Матични број: 08053766, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ГРАМОНТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ - НОВИ САД - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2.Ст.222/2010, Стечајни управник: Драгољуб Кнежевић, ПИБ: 108184722, Матични број: 27001467, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ ЕММСА БАЛКАН ДОО ШАБАЦ, СЛОБОДНА ЗОНА, БЕОГРАДСКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.260/10, Стечајни управник: Предраг Манојловић, ПИБ: , Матични број: 17317261, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПОБЕДА ВЛАДИМИРОВАЦ, ЈНА 2

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.38/2011, Стечајни управник: Милорад Ћук, ПИБ: 101086941, Матични број: 08047588, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014