Последње освежавање базе података: 14.10.2018 - 14:41


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 27.618


Извештај за период : Јануар - Март -2015


ГРУПА ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ НИШПРОЈЕКТ АД НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 9

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Бр.3.Ст.70/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100618543, Матични број: 07133642, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ И ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ ФИЛИП ВИШЊИЋ КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД, БЕЖАНИЈСКА 18

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 25 Ст 459/11, Стечајни управник: Ђорђе Зечевић, ПИБ: 104840257, Матични број: 20252944, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


Акционарско друштво за производњу грађевинске керамике КЕРАМИКА Младеновац

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4. Ст. 39/2014, Стечајни управник: Слободан Томић, ПИБ: 101280964, Матични број: 07065434, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3.Ст. 193/2014, Стечајни управник: Ђорђе Зечевић, ПИБ: 108813531, Матични број: 27003036, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014