Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 1:23


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 26.313


Извештај за период : Јануар - Март -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за компјутерске и сродне активности, трговину на велико и мало РАВИ-ЦОН, Бо

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: 3. Ст. 13/2014, Стечајни управник: Саша Симић, ПИБ: 100627200, Матични број: 06570151, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ИНГРАД Друштво са ограниченом одговорношћу, трговина на велико и мало, еxпорт-импорт и услуге у промету Суботица, Чантавирски пут ББ

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.370/2011, Стечајни управник: Слободан Остојић, ПИБ: 100854088, Матични број: 08581410, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НЕНАД ТРАНС ДОО АРИЉЕ, САВЕ ПОПОВИЋА ББ

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 6.Ст.127/2011, Стечајни управник: Будимир Аврамовић, ПИБ: 101959349, Матични број: 17300407, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


МБ БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПРЕВОЗ УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ БАЧКА ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА 159

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 156/2010, Стечајни управник: Павле Грос, ПИБ: , Матични број: 08638136, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014