Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 28.491


Извештај за период : Април - Јун -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину VENUS EXPORT-IMPORT Књажевац

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: 1. Ст.274/2012, Стечајни управник: Милча Костић, ПИБ: 100633932, Матични број: 07585438, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА, ЕXПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: I Ст.45/2009, Стечајни управник: Милан Љубојевић, ПИБ: 100466756, Матични број: 08439443, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


ТЕРМОКЛИМА-ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНСТАЛАТЕРСКО ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗРЕЊАНИН, МИХАЈЛОВАЧКИ ДРУМ ББ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: 2. Ст.54/2011, Стечајни управник: Милица Богуновић, ПИБ: 103850009, Матични број: 20035358, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


Предузеће за пројетовање и инжењеринг ЕНЕРГОКОНТАКТ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО Београд (Савски Венац)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2 СТ 72/2014, Стечајни управник: Новак Стајић, ПИБ: 103749088, Матични број: 20000180, Статус стечајног поступка: Обустављен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014