Последње освежавање базе података: 21.03.2018 - 13:54


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 24.048


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СИЈАЛИЦА ТЕСЛА ПАНЧЕВО, ПАЈЕ МАРГАНОВИЋА 14 А - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.66/2010, Стечајни управник: Милана Којић, ПИБ: , Матични број: 08057290, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО МБС-ПРОМЕТ ДОО ЛЕБАНЕ, РАДАНСКА 39 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 2. Ст.84/2010, Стечајни управник: Миле Денић, ПИБ: 100712462, Матични број: 07846339, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Параћин, Кајмакчаланска бр 2-4

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст.577/2011, Стечајни управник: Саша Јовановић, ПИБ: 102738662, Матични број: 17476823, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ КОВГРАП-СТАВИТЕЛ КОВАЧИЦА, БРАСТВА ЈЕДИНСТВА 102 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.527/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100873230 , Матични број: 08582050 , Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ТОПОЛАТРАНС БАЧКА ТОПОЛА, ХАЏИ ЈАНОША ББ

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.125/2011, Стечајни управник: Слободан Остојић, ПИБ: 101444192, Матични број: 08032823, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ИГМ ТРГОТРАНСПОРТ ПОЖАРЕВАЦ, БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 112

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: 5.Ст.79/2010, Стечајни управник: Аца Митић, ПИБ: , Матични број: 17478133, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЖИВИНЕ И ЖИВИНСКИХ ПРОИЗВОДА ХИБРОФАРМ ДОО, ВРАЊСКА БАЊА

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 5. Ст.27/2014, Стечајни управник: Мирослава Новковић, ПИБ: 106588667, Матични број: 20637340, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014