Последње освежавање базе података: 23.04.2018 - 10:57


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 25.123


Извештај за период : Јануар - Март -2015


Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, производњу DEBRA COMPANY ДОО Ниш

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3. Ст.141/2012, Стечајни управник: Весна Ђошић, ПИБ: 100617606, Матични број: 07587040, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕXПОРТ-ИМПОРТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ СИМЕОН НОВИ САД, ТЕКЕЛИЈИНА 58 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.177/2010, Стечајни управник: Никола Павловић, ПИБ: 101163883, Матични број: 08320713, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.254/2011, Стечајни управник: Драган Вигњевић, ПИБ: , Матични број: 08048959, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЕЛКОНД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОЧИН, НАСЕЉЕ ДУНАВ ББ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.1553/2010, Стечајни управник: Лазар Марчић, ПИБ: 101485138, Матични број: 08177902, Статус стечајног поступка: Обустављен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 2. Ст.391/2011, Стечајни управник: Драган Перковић, ПИБ: 100002838, Матични број: 07063563, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


Друштво за производњу, трговину и услуге ПИН ДОО Београд, Булевар револуције 433

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 12- Ст-2631/2011, Стечајни управник: Мироска Радовић, ПИБ: 102269566, Матични број: 17326562, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014