Последње освежавање базе података: 20.01.2018 - 15:36


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 23.023


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗИП ИНДУСТРИЈА ПИВА АД ЗРЕЊАНИН, Војводе Петра Бојовића 2 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: 2.Ст.293/2010, Стечајни управник: Драган Божић, ПИБ: 101162317, Матични број: 08000395, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ВОЖД ДОО ДИМИТРОВГРАД, НИШКА 7/А - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.470/2011, Стечајни управник: Бојан Митић, ПИБ: 109162152, Матични број: 27003869, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ДИВНА ПУРИЋ И ОРТАК ОД

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 3. Ст.169/2010, Стечајни управник: Будимир Аврамовић, ПИБ: 102401338, Матични број: 17441132, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Акционарско друштво НОПАЛ Индустрија електроинсталационог материјала Бачка Паланка, Обровачки пут 58

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.1117/2011, Стечајни управник: Драгољуб Кнежевић, ПИБ: 100496436, Матични број: 08005702, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014