Последње освежавање базе података: 12.11.2019 09:23


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 39.041


Извештај за период : Октобар - Децембар -2019


ИНТЕРГРАДЊА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, БЕГЕЧ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1.Ст.45/2019, Стечајни управник: Жељко Грлица, ПИБ: 102817022, Матични број: 08785520, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2019


Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст. 36/2015, Стечајни управник: Светлана Симеуновић, ПИБ: 101144609, Матични број: 07176767, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2019


Друштво за саобраћај трговину спољнотрговинске послове и друге делатности RELLY ДОО Ћуприја - у стечају

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст. 6/2019, Стечајни управник: Драган М. Маринковић, ПИБ: 101369332, Матични број: 07605099, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2019


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ХИДРОПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 5.Ст-122/2014, Стечајни управник: Драгутин Сремчевић, ПИБ: 100155013, Матични број: 17082566, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ И ТОВ ЖИВИНЕ ПЛАНА ЖИВИНАРСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВЕЛИКА ПЛАНА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 97

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: Бр.3.СТ359/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101175284 , Матични број: 17433148, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ И ТОВ ЖИВИНЕ ПЛАНА ЖИВИНАРСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВЕЛИКА ПЛАНА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 97

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: Бр.3.СТ359/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101175284 , Матични број: 17433148, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2016


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ И ТОВ ЖИВИНЕ ПЛАНА ЖИВИНАРСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВЕЛИКА ПЛАНА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 97

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: Бр.3.СТ359/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101175284 , Матични број: 17433148, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2019


ЕЛКОМ предузеће за производњу, трговину и услуге, еxпорт-импорт друштво са огранићеном одговорношћу, Београд (Чукарица) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 9 Ст. 8/2018, Стечајни управник: Марина Глигоријевић, ПИБ: 101012931, Матични број: 06967604, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014