Последње освежавање базе података: 23.02.2018 - 17:16


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 23.565


Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБЛИКОВАЊЕ И ОБРАДУ СТАКЛА ПРОКАЛ ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 9 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 1. Ст.346/2011, Стечајни управник: Милана Којић, ПИБ: 101049560, Матични број: 08724555, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


Трговинско-производно предузеће КРАГУЈКОМЕРЦ ДОО Крагујевац - у стечају

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст. 21/2017, Стечајни управник: Драган Маринковић, ПИБ: 100561965, Матични број: 07843143, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ INTERFIŠ НИШ, БЕОГРАДСКА 1

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.71/2011, Стечајни управник: Љубомир Костић, ПИБ: 100232306, Матични број: 17437615, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2017


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЈУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.660/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101767173, Матични број: 07371063, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014