Последње освежавање базе података: 06.06.2018 - 3:40


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 25.647


Извештај за период : Јануар - Март -2018


Предузеће за промет и пружање пословних услуга DECCO INTERNATIONAL ДОО Пећ-Гораждевац

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3. Ст.11/2015, Стечајни управник: Зоран Милосављевић, ПИБ: 100297766, Матични број: 07804938, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


MILPROM COMPANY Друштво за трговину и услуге ДОО Београд-Стари град - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4.Ст.73/2017, Стечајни управник: Слободан Симић, ПИБ: 109451458, Матични број: 21185124, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2018


Предузеће за производњу кочне технике ПРВА ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 2. Ст. 26/2015, Стечајни управник: , ПИБ: 101305525, Матични број: 07623941, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.35/2017, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 100387494, Матични број: 07099983, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2018


Привредно друштво фабрика папира ПАПИРПАК ДОО Прељина Чачак - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст. 21/2014, Стечајни управник: Слободан Зоћевић, ПИБ: 109694274, Матични број: 27004776, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2018


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ВОЖД ДОО ДИМИТРОВГРАД, НИШКА 7/А - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.470/2011, Стечајни управник: Бојан Митић, ПИБ: 109162152, Матични број: 27003869, Статус стечајног поступка: 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014