Последње освежавање базе података: 21.09.2017 - 20:09


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 18.038


Извештај за период : Јул - Септембар -2017


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ КОРАНПРОМЕТ ДОО ПРИБОЈ, ИВ САНЏАЧКЕ БРИГАДЕ ББ

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 3. Ст.126/2011, Стечајни управник: Милорад Симовић, ПИБ: 102403160, Матични број: 17464876, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2017


Предузеће за геодезију, урбанизам и геологију MONTING HOLDING ДОО Врњачка Бања - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: Ст. 45/2017, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 104269769, Матични број: 20135115, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2017


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ ВЕЛИМИРОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст.289/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101111899, Матични број: 17032020, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2017


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЈУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.660/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101767173, Матични број: 07371063, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2017


Друштво са ограниченом одговорношћу за ископ и прераду камена М.М. СТЕНА Каменица - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4. Ст. 37/2016, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 102977230, Матични број: 17504703, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014