Последње освежавање базе података: 19.02.2019 - 7:08


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 33.572


Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет робе на велико и мало ТЕДА Српски Милетић

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст. 19/2012, Стечајни управник: Предраг Љубовић, ПИБ: 103171915, Матични број: 08803196, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЈУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.660/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101767173, Матични број: 07371063, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2018


Предузеће за производњу промет и услуге MAGIĆ EKSPORT IMPORT ДОО Јагодина, Kапетана Kоче 10

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст.523/2011, Стечајни управник: Предраг Јанковић, ПИБ: 103268101, Матични број: 17311212, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ДОО ТРИ ЛАВА за спољну трговину, трговину на велико и мало и превоз робе у копненом промету Сомбор, Централа 54

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: 3. Ст.202/2011, Стечајни управник: Предраг Љубовић, ПИБ: 101840624, Матични број: 08463778, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА АУТО ШКОЛА ЏАГЕР Д.О.О. КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 6.Ст.11/2018, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 100321064, Матични број: 17433644, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


Предузеће за производњу, трговину и услуге ТИЛ од Плојовић Сефо и други, Лукаре - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4. Ст. 1/2018, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 102383323, Матични број: 06259502, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ВАЉЕВО ПУТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.17/15, Стечајни управник: , ПИБ: 100067755, Матични број: 07135998, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ENERGO MACHO ДОО КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4.Ст.20/2017, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 103499084, Матични број: 17610040, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014