Последње освежавање базе података: 24.08.2019 12:27


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 37.292


Извештај за период : Април - Јун -2019


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ ВЕЛИМИРОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст.289/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101111899, Матични број: 27001882, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2019


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.35/2017, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 100387494, Матични број: 07099983, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2019


Друштво са ограниченом одговорношћу за ископ и прераду камена М.М. СТЕНА Каменица - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 4. Ст. 37/2016, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 102977230, Матични број: 17504703, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014