Последње освежавање базе података: 25.07.2017 - 5:47


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 17.284


Извештај за период : Април - Јун -2017


ДОО ТРИ ЛАВА за спољну трговину, трговину на велико и мало и превоз робе у копненом промету Сомбор, Централа 54

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: 3. Ст.202/2011, Стечајни управник: Предраг Љубовић, ПИБ: 101840624, Матични број: 08463778, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2017


БОН-КОМЕРЦ ИНЖЕЊЕРИНГ друштво са ограниченом одговорношћу, Инђија

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 3. Ст.16/2013, Стечајни управник: Борислав Зоран, ПИБ: 105607640, Матични број: 20416947, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2017


Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст. 9/2014, Стечајни управник: Иван Репак, ПИБ: 100513195, Матични број: 08045097, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2017


ДОО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ,СТОЧАРСТВО И ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ АГРО-НАЈС, ПРВОМАЈСКА 125, ПАВЛИШ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2.Ст.бр.395/2010, Стечајни управник: Милисав Мићовић, ПИБ: 102083926 , Матични број: 08585458, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014