Последње освежавање базе података: 22.04.2018 - 10:50


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 24.981


Извештај за период : Јануар - Март -2018


ДОО FULL SPEED ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НОВИ САД

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.150/2012, Стечајни управник: Бранка Павлић, ПИБ: 102906507, Матични број: 08788286, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


Друштво са ограниченом одговорношћу БЕТОН-ГРАДЊА за грађевинарство и инжењеринг Нови Сад, Футошка 2

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.1129/2011, Стечајни управник: Мирјана Кићановић, ПИБ: 100452136, Матични број: 08742499, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


Акционарско друштво за извођење инвестиционих радова у земљи и иностранству ХИДРОТЕХНИКА, Београд (Стари Град) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст 271/2015, Стечајни управник: Михајло Гаћеша, ПИБ: 101821997, Матични број: 07023413, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и промет BEMIX DCA Стара Пазова - у стечају

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: Ст. 20/2017, Стечајни управник: Весна Вуковић, ПИБ: 108314715, Матични број: 20974753, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 1. Ст.68/2011, Стечајни управник: Гордана Јовановић, ПИБ: 104099058, Матични број: 07364105, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2018


Привредно друштво за пољопривредну производњу трговину и услуге СИЛОС 1. МАЈ ДОО Рума - У стечају

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 5. Ст.2/2013, Стечајни управник: Данијела Пухаловић, ПИБ: 106132478, Матични број: 20528788, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014