Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 31.747


Извештај за период : Јул - Септембар -2018


ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО RADAN COMERC ДОО, ИНЂИЈА

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 2.Ст-26/2018, Стечајни управник: Зоран Стојановић, ПИБ: 101799092, Матични број: 08259810, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2018


КЕНТЕР ДОО предузеће за производњу прераду трговину услуге извоз и увоз Мали Иђош

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 10/2015, Стечајни управник: Розалија Грубор, ПИБ: 105566238, Матични број: 20407743, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2018


ЈУГОДРВО-ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ БЕОГРАД

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 11.Ст.20/2018, Стечајни управник: Младен Сорајић, ПИБ: 103687368, Матични број: 17590448, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2018


ПРОСПЕР ДОО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.35/2018, Стечајни управник: Богдан Јовановић, ПИБ: 101807815, Матични број: 08522952, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2018


ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WOODSTOCK-TRADE ГОДАЧИЦА КРАЉЕВО

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 3. Ст.44/2011, Стечајни управник: Хранислав Обрадовић, ПИБ: 100240494, Матични број: 07835370, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014