Последње освежавање базе података: 16.12.2017 - 16:42


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 21.956


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Предузеће ELITA INTERNATIONAL за трговину и пружање услуга ДОО Београд, Нушићева 3А

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4. Ст.3442/2011, Стечајни управник: Драги Стевановић, ПИБ: 100041176, Матични број: 17096583, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА БАЧКА ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 40/2009, Стечајни управник: Драган Вигњевић, ПИБ: 101445819 ж.р. 160-331438-12 Б.ИНТЕСА, Матични број: 08620032, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРАНСПОРТ-ЗЕМУН ЗА ПРЕТОВАР, ПРЕВОЗ И УСКЛАДИШТЕЊЕ БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст 152/2014, Стечајни управник: , ПИБ: 100008867, Матични број: 17163892, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ AGRO GRAF-KOMERC ДОО АРИЉЕ, ВИГОШТЕ ББ

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: Ст. 48/11, Стечајни управник: Будимир Аврамовић, ПИБ: 104378803, Матични број: 20136049 , Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПЕКЕ И ОПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ОД ГЛИНЕ "EXPRESS DOM" ДОО ПОЖЕГА, КЊАЗА МИЛОША 95

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 3.Ст.317/2010, Стечајни управник: Будимир Аврамовић, ПИБ: 104687015, Матични број: 20216158, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ НЕКРЕТНИНА ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ ДЕЛТА ЛЕГАЛ ДОО БЕОГРАД, ВОДОВОДСКА 172 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4.Ст.2753/10, Стечајни управник: Гордана Деспотовић-Рожа, ПИБ: , Матични број: 17411365, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014