Последње освежавање базе података: 19.10.2017 - 6:56


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 18.880


Извештај за период : Јануар - Март -2013


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: X Ст.37/2009, Стечајни управник: , ПИБ: 100355834, Матични број: 07172281, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 246/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101865624 , Матични број: 08053693 , Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2013


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗA ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Бр.3.Ст.46/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 104652924, Матични број: 20206888, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: Бр.1.Ст.47/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100230116, Матични број: 07145683, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕЛОВА ГОРА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ПРЕРАДА НАМЕШТАЈА УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 38 Б

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: Ст 31/11, Стечајни управник: , ПИБ: 101778384, Матични број: 07663722, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2012


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕЛОВА ГОРА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ПРЕРАДА НАМЕШТАЈА УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 38 Б

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: Ст 31/11, Стечајни управник: , ПИБ: 101778384, Матични број: 07663722, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014