Последње освежавање базе података: 21.03.2018 - 13:54


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 24.048


Извештај за период : Април - Јун -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕђАЈА И СИСТЕМА КОМЕЛ ДОО БЕОГРАД, СЕЊАЧКА 44А - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6.Ст-2663/10, Стечајни управник: Бранислав Илић, ПИБ: 100183381, Матични број: 07429967, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОПЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО НОВИ ПАЗАР, ДЕДА ШЕХОВИЋА 21 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1. Ст.345/2011, Стечајни управник: Бранко Мијанац, ПИБ: 101785979, Матични број: 06117929, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЛИПА СИЛ ДОО ПОЈАТЕ, ИНДУСТРИJСКА ЗОНА ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 6. Ст.66/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 101918898, Матични број: 07398638, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1 Ст. 96/2014, Стечајни управник: , ПИБ: 100118654, Матични број: 07544057, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


Привредно друштво за производњу, услуге и трговину АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3. Ст.83/2012, Стечајни управник: Гордана Јовановић, ПИБ: 101859117, Матични број: 07405871, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014