Последње освежавање базе података: 21.03.2018 - 13:54


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 24.048


Извештај за период : Април - Јун -2015


ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА ДОО БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ 19, УЛАЗ 2, СПРАТ 6, СТАН 17

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 8.Ст.2654/2010, Стечајни управник: Жарко Вујачић, ПИБ: , Матични број: 07360185, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


Привредно друштво за трговину и услуге SAM SON COMPANY ДОО, Београд (Нови Београд)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст 3422/2012, Стечајни управник: Михајло Коруга, ПИБ: 100705989, Матични број: 17228048, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ AZE TRADE ДОО НОВИ БАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 1.Ст.11/2015, Стечајни управник: Саша Митровић, ПИБ: 103442029, Матични број: 17566300, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2015


PLANTLAND ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАТАРСТВО, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, ШПЕДИЦИЈУ И УСЛУГЕ НОВИ САД

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.1283/2012, Стечајни управник: Небојша Бајић, ПИБ: 110052246, Матични број: 27005594, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, ОТКУП И EXPORT-IMPORT МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 1. Ст.152/2010, Стечајни управник: Драган Пешић, ПИБ: , Матични број: 17212079, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


Предузеће за унутрашњу и спољну трговину, производњу и транспорт TIM-TRADE ДОО Вучје

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 4. Ст.28/2012, Стечајни управник: Драган Пешић, ПИБ: 100408195, Матични број: 07856156, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014