Последње освежавање базе података: 17.10.2017 - 15:42


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 18.726


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге 034 METAL INDUSTRY Крагујевац

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст.27/2012, Стечајни управник: мр Гвозден Јовановић, ПИБ: 101041632, Матични број: 07700121, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: X Ст.37/2009, Стечајни управник: , ПИБ: 100355834, Матични број: 07172281, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ШЉУНКА И ПЕСКА СЕПАРАЦИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА ОРАШКА ББ

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: 4. Ст.47/2011, Стечајни управник: Аца Митић, ПИБ: 101178406, Матични број: 17011057, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАН-ПРОДУКТ ДОО ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1. Ст.101/2012, Стечајни управник: Соња Веселиновић, ПИБ: 101305478, Матични број: 07380739, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ДОЛОВО, КРАЉА ПЕТРА I 1 – У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.14/2011, Стечајни управник: Петар Ђорђевић, ПИБ: , Матични број: 08243077, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА НС ПОГЛЕД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, ДОЖЕ ЂЕРЂА 59А/4

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.98/2011, Стечајни управник: Бранка Павлић, ПИБ: 103321690, Матични број: 08811342, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


D I P COMMERCE еxпорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Ветерник

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.649/2012, Стечајни управник: Бранка Павлић, ПИБ: 100465850, Матични број: 08710201, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


DEMEX-ST Предузеће за извођење грађевинских и занатских радова д.о.о. Београд

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: II-Ст.бр.1604/2010, Стечајни управник: Андријана Живановић, ПИБ: 103094479, Матични број: 17514059, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014