Последње освежавање базе података: 16.12.2017 - 16:42


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 21.956


Извештај за период : Јануар - Март -2015


Ортачко друштво за производњу, промет и услуге ГРАТЕКС ОД власника Јовановић Рада и др, Чачак

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст.366/2012, Стечајни управник: Ацо Милошевић, ПИБ: 108491587, Матични број: 27002129, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2015


Друштво за производњу, трговину и услуге ОНИКОН ТРАДЕ ДОО, Чачак - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст. 23/2014, Стечајни управник: Ацо Милошевић, ПИБ: 108861442, Матични број: 27003265, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2015


TERRATRADE-BRODOREMONT ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕМОНТ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА АД, БАЧКИ МОНОШТОР, КАНАЛ ББ

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: 4. Ст.100/2011, Стечајни управник: Милорад Вељовић, ПИБ: 100606263, Матични број: 08046565, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


Друштво за производњу, промет и услуге В.П.С. АУТО ДОО Крагујевац, Војислава Калановића 1

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст.539/2011, Стечајни управник: Рајко Фуштар, ПИБ: 104294826, Матични број: 20132027, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2015


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАЗЕЛА ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА, УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ПРОМЕТА, ПРЕВОЗНИЧКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, РЕНТ-А-КАР, УМНОЖАВАЊЕ И ФОТОКОПИРАЊЕ, СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРОНОШЋУ БЕОГРАД, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 56 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 45 Ст. 2773/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 105695279, Матични број: 07007957, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ BLAZNAVA-TRADE ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЛАЗНАВА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 4. Ст.239/2012, Стечајни управник: Рајко Фуштар, ПИБ: 101224131, Матични број: 17264761, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за производне и услужне стаклорезачке и трговинске делатности СТАКЛО МАГ ДОО Крагујевац, Складишни центар 6

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 3. Ст.594/2011, Стечајни управник: Рајко Фуштар, ПИБ: 101572990, Матични број: 17114506, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ МОНТЕР-МЕТАЛМОНТ НИШ, СТАНКА ПАУНОВИЋА 76

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2.Ст.463/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101525440 , Матични број: 07245700 , Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014