Последње освежавање базе података: 23.05.2018 - 6:03


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 25.476


Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


COLORCO ДОО за производњу,трговину и услуге Нови Сад, Булевар ослобођења 44

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.950/2011, Стечајни управник: Јасмина Машуловић, ПИБ: 102844961, Матични број: 08786399, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Трговинско-услужно предузеће PAVLE KOMERC PSV ДОО Параћин - у стечају

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст. 40/2015, Стечајни управник: мр Гвозден Јовановић, ПИБ: 100879420, Матични број: 17281577, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу МАРКО за производњу и услуге Нови Сад - у стечају

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.64/2015, Стечајни управник: Јасмина Машуловић, ПИБ: 100497236, Матични број: 086046730, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.254/2011, Стечајни управник: Драган Вигњевић, ПИБ: , Матични број: 08048959, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ТОПОЛАТРАНС БАЧКА ТОПОЛА, ХАЏИ ЈАНОША ББ

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.125/2011, Стечајни управник: Слободан Остојић, ПИБ: 101444192, Матични број: 08032823, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ, ИЗВОЗ-УВОЗ САЛАШ-ТРАДЕ ДОО СУБОТИЦА, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 20

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 224/2010, Стечајни управник: Стана Салатић, ПИБ: 109210915, Матични број: 27003931, Статус стечајног поступка: 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014